ภาวะปัสสาวะเล็ดสาเหตุของการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
1. สาเหตุการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ชนิดชั่วคราว เมื่อรักษาสาเหตุอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ก็จะหายไป สาเหตุได้แก่
  • การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
  • การติดเชื้อที่ช่องคลอด
  • ท้องผูก                                                             
  • ผลจากยาบางชนิด                                                  
2.  สาเหตุถาวรที่กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ได้แก่
  • กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแรง
  • กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะอ่อนแรง
  • หูรูดท่อปัสสาวะอ่อนแรง
  • ต่อมลูกหมากโต
  • ผลจากการขาดฮอร์โมน
  • โรคทางระบบประสาทเช่นอัมพาตท่อนล่าง

การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่มีกี่ชนิด
  • Stress incontinence เป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุดมักจะพบในผู้ป่วยผู้หญิงที่มีอายุและมีบุตรหลายคนเนื่องจากกล้ามเนื้อมีการยืดและอ่อนแรง ผู้ป่วยจะมีอาการปัสสาวะออกเมื่อไอ จาม หัวเราะ หรือกิจกรรมที่เพิ่มความดันหน้าท้องเช่นการเป่าลูกโป่ง 
  • Urge incontinenceผู้ป่วยไม่สามารถอั้นปัสสาวะได้นานพอ เมื่อรู้สึกปวดปัสสาวะจะถ่ายทันทีทำให้เข้าห้องน้ำไม่ทัน        
  • Overflow incontinence ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีปัญหาไม่สามารถปัสสาวะออกเช่นโรคต่อมลูกหมากโต หรือโรคทางเส้นประสาทเช่นโรคเบาหวานผู้ป่วยมักจะมีปัสสาวะเต็มกระเพาะปัสสาวะรู้ได้โดยการคลำพบก้อนที่หัวเหน่า ผู้ป่วยจะมีปัสสาวะไหลกระปริดกระปอยผู้ป่วยจะปัสสาวะครั้งละไม่มาก หลังปัสสาวะจะรู้สึกว่ายังปัสสาวะไม่หมด ใช้เวลาปัสสาวะนานแต่ปัสสาวะออกน้อย
  • Unconscious or reflex incontinence มักเกิดในผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบประสาท
  • Functional incontinence ผู้ป่วยพวกนี้อาจจะมีโรคทำให้เคลื่อนไหวช้าเช่นข้อเสื่อมทำให้ไปห้องน้ำไม่ทัน                  

                                   

 อาการของโรคนี้

1. ปัสสาวะบ่อย
2. ปวดมากจนต้องรีบไปปัสสาวะ
3. ปัสสาวะเร็ด                         

   ปัญหาปัสสาวะเล็ดราด เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา ปัญหาเรื่องการมีปัสสาวะเล็ดราดเวลาไอ จาม กระโดดหรือวิ่ง เป็นปัญหาที่พบบ่อยมากเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้หญิง ทำให้เกิดปัญหาอย่างมากในเรื่องของสุขอนามัย การดูแลความสะอาด รวมทั้งก่อปัญหาในการเข้าสังคม 
                                                                                        


รูปภาพของ kalayarat

ขอบคุณค่ะ  ตรวจแล้ว

อ.กัลยารัตน์