โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Cardiac arrhythmia)

ที่มา http://64.143.176.9/library/healthguide/en-us/images/media/medical/hw/nr551500.jpg

กลุ่ม : ระบบไหลเวียนเลือด

หัวใจเต้นผิดจังหวะถือเป็นโรคหัวใจชนิดหนึ่ง เกิดจากมีจุด หรือตำแหน่งบางตำแหน่งในหัวใจที่กำเนิดกระแสไฟฟ้าผิดปกติ หรือมีจุดวงจรลัดไฟฟ้าเล็กๆ ภายในหัวใจ เนื่องจากความผิดปกติดังกล่าวมีขนาดเล็ก จึงไม่มีผลต่อการทำงานของหัวใจ ซึ่งแตกต่างจากโรคหัวใจชนิดอื่นที่มักจะมีพยาธิสภาพขนาดใหญ่ เช่น ที่ลิ้นหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจ หรือหลอดเลือดหัวใจ และพบร่วมกับการทำงานของหัวใจที่ผิดปกติ
ประเภทของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักคือ
- กลุ่มหัวใจเต้นเร็ว (Tachyarrhythmia)
- กลุ่มหัวใจเต้นช้า (Bradyarrhythmia and conduction disturbances)
หัวใจเต้นผิดจังหวะ มี 2 ลักษณะ คือ เต้นช้าผิดปกติและเต้นเร็วผิดปกติ ปกติคนธรรมดาทั่วไปหัวใจเต้นประมาณ 60 - 100 ครั้งต่อวินาที ถ้าเต้นช้าผิดปกติ คือ น้อยกว่า 60 ครั้งต่อวินาที ถ้าช้ามากๆ หัวใจอาจเต้นต่ำกว่า 40 ครั้วต่อนาที ผู้ป่วยในกลุ่มนี้จะมีอาการหน้ามืด เหนื่อยง่าย วูบ หมดสติ

สาเหตุของหัวใจเต้นผิดจังหวะ

 

มักไม่ทราบสาเหตุเป็นส่วนใหญ่ ส่วนหนึ่งเกิดจากมีจุดกำเนิดไฟฟ้าผิดปกติที่หัวใจ หรือมีวงจรลัดไฟฟ้าผิดปกติ ซึ่งมักเป็นมาตั้งแต่เกิด แต่โดยทั่วไปมักแสดงอาการเมื่ออายุ 20-40 ปีขึ้นไป มีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะกำเริบ เช่น การออกกำลังกาย แอลกอฮอล์ ชา กาแฟ ยาบางชนิด ความเครียด ความวิตกกังวล กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เป็นต้น


อาการ

ที่มา http://www.radiokrabi.com/th/images/stories/July_09/06_July_09/Knowledge_2.jpg    

ในรายที่ไม่มีสาเหตุร้ายแรง อาจไม่มีอาการอะไรเลย บางคนอาจเพียงแต่บ่นว่ารู้สึกใจสั่น หรือใจวูบหายเป็นครั้งเป็นคราว แต่ก็ยังสามารถทำงานได้ตามปกติ ผู้ป่วยที่มีสาเหตุจากโรคหัวใจ คอพอกเป็นพิษ หรือสาเหตุที่ร้ายแรงอื่น ๆ อาจรู้สึกอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ใจสั่น เจ็บหน้าอก หน้ามืด วิงเวียน เป็นต้น


วิธีการรักษา / วิธีป้องกัน

ถ้าไม่มีอาการ หรืออาการไม่รุนแรง อาจไม่ต้องรักษา แต่พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ เช่น ความ เครียด ยาบางชนิด ชา กาแฟ แอลกอฮอล์ เป็นต้น ถ้ามีอาการพอสมควร อาจพิจารณารักษาด้วยการรับประทานยา ในกรณี หัวใจ เต้นเร็วผิดจังหวะ เกิดจากทางลัดวงจรไฟฟ้าในปัจจุบันมีวิธีจะรักษาให้หายขาดได้ถึงร้อยละ 95 โดยจี้ด้วยคลื่นไฟฟ้า ผ่านสาย สวนหัวใจ การรักษาดังกล่าวสามารถทำได้ตามโรงพยาบาลใหญ่ ๆ ในประเทศไทย

สะท้อนความคิดเห็น
1. ทำไมถึงสนใจศึกษาเรื่องนี้
ข้าพเจ้าสนใจศึกษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ เพราะว่า เป็นโรคที่คนไทยส่วนใหญ่เป็นกันจำนวนมาก ข้าพเจ้าจึงหวังว่าเนื้อหาที่ข้าพเจ้าหามานี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่เป็นโรคนี้
2. คิดอย่างไรกับโรคนี้
ข้าพเจ้าคิดว่าโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะนั้นเป็นโรคที่น่ากลัวมาก เพราะว่า ในปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่เป็นโรคหัวใจกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นโรคที่เกิดขึ้นมาใหม่ และก็มีอันตรายมากต่อชีวิต เพราะ เราจะไม่สามารถทราบได้เลยว่า เวลาไหนที่หวัใจของเราจะเต้นผิดจังหวะ ข้าพเจ้าคิดว่าโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นโรคที่น่ากลัวมาก เพราะว่า เกิดจากการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ
ในปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่เป็นโรคหัวใจกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นโรคที่เกิดขึ้นมาใหม่ และมีอันตรายมาก

จัดทำโดย
นางสาวสิริมา ธนมาศพูนทรัพย์ ชั้น ม. 6/7 เลขที่ 39
ที่มา

รูปภาพของ sss29468

หัวใจเต้นไงอ่า


รูปภาพของ kalayarat

ขอบคุณค่ะ   ตรวจแล้ว

.กัลยารัตน์555

 

เจ็บจิงสิ

ถามเขาแล้วไง โห โรคน่ากลัวอ่ะ

คุนลุงรูปที่ 3  เค้าเจ็บจิงๆปะเนี่ย ?

ทำไมแอบยิ้มมม  :) 55555555555555

เบลทำเก่งนะเนี่ย !