วันสิ่งแวดล้อมโลก


วันที่ 5 มิถุนายน 2562
โรงเรียนสตรีสรีสุริโยทัยได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและมีการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีผู้อำนวยการกรรณิกา ไผทฉันท์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์และลงนามความร่วมมือเพื่อรณรงค์อนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน พร้อมร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้คนละต้น ณ สนามกีฬา โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย