โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยคว้ารางวัลระดับเหรียญทอง หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ปี 2556


รูปภาพของ webmaster

หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม 2556

                       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย นำโดยท่าน ผอ.สุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์ พร้อมคณะครูและตัวแทนนักเรียน ได้นำเสนอผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม  ในงาน การประชุมทางวิชาการ ของคุรุสภา ประจำปี 2556   เรื่อง การสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ในโรงเรียนและท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ ในวันที่ 13- 15 ก.ย. 56  ซึ่งเป็นการนำเสนอรอบตัดสินระดับประเทศ จากผลการประเมินของคณะกรรมการ  ผลงานของโรงเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ