การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2556


รูปภาพของ webmaster

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2556 

ข้อมูลการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าม.1 วันที่ 27 มีนาคม 2556
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าม.4 วันที่ 28 มีนาคม 2556
นักเรียนที่ผ่านการสอบต้องมารายงานตัวที่โรงเรียน ณ วันประกาศผล

มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 


เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 • เขตสาทร  ทุกแขวง คือ แขวงบางโคล่ แขวงบางคอแหลม แขวงพระยาไกร
 • เขตบางรัก ทุกแขวง คือ แขวงบางรัก แขวงมหาพฤฒาราม แขวงสี่พระยา แขวงสีลม แขวงสุริยวงศ์
 • เขตบางคอแหลม ทุกแขวง คือ แขวงทุ่งวัดดอน แขวงยานนาวา แขวงทุ่งมหาเมฆ

 • กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2556
  • รายละเอียด การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และด้านภาษาอังกฤษ Mini English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลด
   • แจ้งความจำนง วันที่ 1-18 กุมภาพันธ์ 2556 โดยเข้าเว็บไซต์ http://www.bangkok2.org/
   • รับสมัคร วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2556
   • สอบ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556
   • ประกาศผลสอบ รายงานตัวและรับเอกสารมอบตัว วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 
    ประกาศผลสอบ คลิกที่นี่ 
   • มอบตัว วันที่ 10 มีนาคม 2556
  • รายละเอียด การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556
   ประเภทสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ, สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป, และเงื่อนไขพิเศษ ดาวน์โหลด 

  • รายละเอียด การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556
   ประเภทความสามารถพิเศษ ดาวน์โหลด 

   • แจ้งความจำนง วันที่ 1-15 มีนาคม 2556 โดยเข้าเว็บไซต์ http://www.bangkok2.org/
   • รับสมัคร วันที่ 14-15 มีนาคม 2556
   • คัดเลือก วันที่ 16 มีนาคม 2556
   • ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 18 มีนาคม 2556 ประกาศผลการสอบคัดเลือก คลิกที่นี่ 
   • สอบ วันที่ 23 มีนาคม 2556 เพื่อจัดห้องเรียน
   • มอบตัว วันที่ 6 เมษายน 2556
 • กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2556
  • รายละเอียด การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลด
   • รับสมัคร วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2556
   • สอบ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556
   • ประกาศผลสอบ รายงานตัวและรับเอกสารมอบตัว วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
    ประกาศผลสอบ คลิกที่นี่ 
   • มอบตัว วันที่ 10 มีนาคม 2556
  • รายละเอียด การรับนักเรียนห้องเรียนปกติแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลด 
   • รับสมัคร วันที่ 14-18 มีนาคม 2556
   • สอบ วันที่ 24 มีนาคม 2556
   • ประกาศผลสอบ รายงานตัว และรับเอกสารมอบตัว วันที่ 28 มีนาคม 2556
    ประกาศผลการสอบคัดเลือก คลิกที่นี่ 
   • มอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2556
 • หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 02-211-0383 ต่อ 111 (สำนักงานวิชาการ) หรือ ต่อ 106 (ประชาสัมพันธ์โรงเรียน)
  อ่านรายละเอียดในเว็บไซต์ www.suriyothai.ac.th
  หรือประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม. 1 และ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2556 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน

เข้าศึกษาต่อ ม.1

ประเภทการรับสมัคร รับสมัคร สอบ ประกาศผลสอบ รายงานตัว มอบตัว
ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต 14-18 ก.พ.56 23 ก.พ. 56 27 ก.พ. 56 27 ก.พ. 56 10 มี.ค. 56
ห้องเรียน MEP 14-18 ก.พ.56 23 ก.พ. 56 27 ก.พ. 56 27 ก.พ. 56 10 มี.ค. 56
ความสามารถพิเศษ* 14-15 มี.ค.56 16 มี.ค. 56 18 มี.ค. 56 18 มี.ค. 56 6 เม.ย. 56
สอบคัดเลือกและคะแนน O-Net 14-18 มี.ค.56 23 มี.ค. 56 27 มี.ค. 56 27 มี.ค. 56 6 เม.ย. 56

เข้าศึกษาต่อ ม.4

ประเภทการรับสมัคร รับสมัคร สอบ ประกาศผลสอบ รายงานตัว มอบตัว
ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต 14-18 ก.พ.56 24 ก.พ. 56 28 ก.พ. 56 28 ก.พ. 56 10 มี.ค.56
สอบคัดเลือกและคะแนนO-Net 14-18 มี.ค.56 24 มี.ค.56 28 มี.ค.56 28 มี.ค.56 7 เม.ย.56

*ความสามารถพิเศษ ด้านดนตรีไทย,ขลุ่ย,โทน,ระนาด,ฆ้องวงเล็ก,ฆ้องวงใหญ่,ระนาดเอก,ระนาดทุ้ม,กลองแขก,ซอด้วง,ซออู้,จะเข้,ขับร้อง,วาดภาพ