โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ลงนามบันทึกความเข้าใจ(MoU) กับ 4 โรงเรียน


รูปภาพของ webmaster

           เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 นางสาวสุปรานี ไกรวัตนุสสรน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ลงนามบันทึกความเข้าใจ(MoU) กับ 4 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางเขน โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต โรงเรียนศรีพฤฒา