ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอาทิตยา กิตติธนัตถ์ภูมิ


รูปภาพของ webmaster

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอาทิตยา กิตติธนัตถ์ภูมิ นักเรียนชั้นม.6/7 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ซึ่งเป็นนักกีฬาระบำใต้น้ำทีมชาติไทย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภท Technical Team และเหรียญทองแดงประเภท Free Team จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 26 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

วิดีโอ

ประเภท DUET FREE 

ประเภท DUET TECH 
ประเภท FREE COMBINATION
ประเภท TEAM FREE ได้เหรียญทองแดง
ประเภท TEAM TECH ได้เหรียญเงิน