กรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ 06 ก.ย. 2554


รูปภาพของ poonsak

 

           เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ได้มาทำการประเมินโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เพื่อพิจารณาว่าเป็นสถานศึกษาพอเพียง ที่จะเลื่อนเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบได้หรือไม่