เพลงประจำโรงเรียน


รูปภาพของ webmaster

เพลงประจำโรงเรียน (ดาวน์โหลด)

                                                     โรงเรียนศรีสุริโยทัย       นามพระนางยิ่งใหญ่สมัยอยุธยา
                                              เรานักเรียนภูมิใจหนักหนา       จะรักษาเกียรติงามความดีสมชื่อ
                                              เราจะอบรมให้สมกุลสตรี         การเรียนการดนตรีกีฬาและการฝีมือ
                                              ประพฤติตนให้คนเชื่อถือ         เกียรติระบือนามโรงเรียนศรีสุริโยทัย

 

เพลงอย่าลืมรัง (ดาวน์โหลด)

                                                                ศรีสุริโยทัย       เราเคยได้สุขสันต์
                                                        วิญญาณรักร่วมกัน       ผูกสัมพันธ์ตรึงใจ
                                                        เลือดพี่น้องศิษย์ศรี       จะไม่มีเปลี่ยนไป
                                                        รักเคยรื่นชื่นใจ            ยังจำได้ไม่ลืม
                                                        จะอยู่แห่งหนใด           รักยังซึ้งใจดูดดื่ม
                                                         ศรีเอยอาลัย              ห่วงใยไม่ลืม ปลาบปลื้มวิญญา
                                                         ภาพเตือนใจใฝ่ฝัน        แว่วเสียงนั้นเรียกหา
                                                         มาเถิดนะแก้วตา          อย่าลืมมาสู่รัง ๆ ๆ ๆ ๆ

พันตรีศรีโพธิ์ ทศนุต อดีตอาจารย์สอนดนตรีสากลของโรงเรียน
เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องและทำนองเพลง