ประวัติและความเป็นมาของโรค 

ที่มา http://trirong.paktho.ac.th/learning/science_new/file7/17-1_files/image005.jpg

โรคอิไตอิไต คือ โรคที่เกิดจากการทำงานโรคหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายได้รับสารแคดเมี่ยมเข้าไปและทำลาย ไต ปอด กระดูก และอวัยวะอื่น ๆ ในร่างกาย

อาการที่เด่นชัด  ปวดกระดูกตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ต่อมาจะทำให้กระดูกเสียรูปทรงและแตกหักได้

 ความเป็นมาของโรคอิไตอิไต โรคอิไตอิไต เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ำเสียที่มีสารแคดเมี่ยมออกมาทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ได้รับสารแคดเมี่ยมเข้าไปในร่างกายและเกิดเป็นโรคอิไตอิไต ถ้าสถานที่ทำงานของคุณต้องทำงานอยู่กับสารแคดเมี่ยมไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม คุณมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคนี้

วิธีรักษา วิธีรักษาโรคที่เกิดจากการทำงานที่สร้างปัญหากับกระดูกและกล้ามเนื้อที่ได้ผลดีวิธีหนึ่งคือการรักษาแบบไคโรแพรคติก(Chiropractic) ซึ่งเป็นการจัดกระดูกสันหลังที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคให้กลับคืนสู่ตำแหน่งปกติที่ควรจะเป็น (ตำแหน่งเดิม) จะทำให้อาการของโรคดีขึ้นได้

วิธีป้องกัน  หลีกเลี่ยงสัมผัสหรือสูดดมสารที่มีส่วนประกอบของแคดเมียม

 

 

 

 

 

 

ที่มา  http://thai-good-health.blogspot.com/2008/02/blog-post_04.html