พฤติกรรมการบริโภคของตนเองและครอบครัว


รูปภาพของ sasanunt

 


          ผู้บริโภคยุคใหม่ ต้องเสริมสร้างนิสัยการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า โดยก่อนจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการใด ให้ตรึกตรองว่าสินค้าเหล่านั้นมีความจำเป็นต่อชีวิตมากน้อยเพียงไหน

    

          ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักเห็นแต่ของราคาถูก หรือบางครั้งอาจซื้อสินค้าตามแฟชั่นโดยไม่คำนึงถึงโอกาสในการใช้สอย หรือบางครั้งยอมที่จะจ่ายเงินน้อยเพื่อแลกมาด้วยสินค้าที่มีคุณภาพต่ำ ซึ่งสินค้าคุณภาพต่ำเหล่านั้นมักจะมีสภาพตามราคา ยกตัวอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูก อาจใช้เพียง 2 – 3 ครั้งก็ชำรุด ทำให้ต้องเสียเงินเสียเวลานำไปซ่อม ซึ่งบางครั้งค่าซ่อมอาจแพงกว่าราคาเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นก็ได้ และหากโชคไม่ดีเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรจนลุกลามเกิดเป็นไฟไหม้บ้านได้

          นอกจากนี้ ผู้บริโภคต้องหยุดคิดสักนิดก่อนจะตัดสินใจทำสัญญาใด ๆ อย่าเชื่อเพียงแค่คำโฆษณาหรือคำอวดอ้าง ตรวจสอบเงื่อนไขในสัญญาให้รอบคอบว่ามีข้อความตามที่โฆษณาระบุอยู่ด้วยหรือไม่ หากไม่เข้าใจ อย่าดึงดันทำสัญญาไปโดยคิดว่าสามารถแก้ไขได้ทีหลัง ผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่จะยึดข้อตกลงตามที่ผู้บริโภคได้ทำสัญญาแม้ว่าภายหลังผู้บริโภคสามารถใช้สิทธิร้องเรียนกรณีสัญญาไม่เป็นธรรมได้ แต่จะต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะได้รับการชดเชยค่าเสียหาย วิธีที่ดีที่สุดคือ ผู้บริโภคต้องรู้จักป้องกันมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบเป็นอันดับแรก


รวบรวมโดย : คุณครูศศนันท์ กฤษณะวนิช

อ้างอิงข้อมูลจาก :
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ เรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522.
http://www.ocpb.go.th/

 

สร้างโดย: 
คุณครูศศนันท์ กฤษณะวนิช และ น.ส.สิริกาญจน์ ปริสาโรจน์