โรคเกล็ดเลือดต่ำ 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกของดิฉัน ในบล็อกนี้จะกล่าวถึงเรื่องของ โรคเกล็ดเลือดต่ำ(ITP) ซึ่งจะประกอบด้วย สาเหตุของโรค อาการของโรค วิธีการรักษาและแนวทางป้องกัน บล็อกนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าในเรื่องโรคเกล็ดเลือดต่ำ หวังว่าบล็อกนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าไม่มากก็น้อย หากผิดพลาดปราการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

 ภาวะเกร็ดเลือดต่ำที่พบบ่อยในเด็ก เรียกว่า ITP ชนิดที่เกิดขึ้นเฉียบพลันทันทีทันใดพบได้ทุกช่วงอายุ แต่พบบ่อยในช่วงอายุ 2-6 ปี และมักจะหายเป็นปกติภายใน 6 เดือน เด็กที่อายุมากกว่า 10 ปี จะมีโอกาสเป็นโรคเกร็ดเลือดต่ำ ITP ชนิดเรื้อรัง ในรายที่มีเกร็ดเลือดน้อยกว่า 20,000 ตัวต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร และมีเลือดออกมาก จำเป็นต้องให้การรักษาจำเพาะที่ทันท่วงที และพิจารณาตัดม้ามเมื่อเด็กมีอายุเกิน 4 ปี

ผู้ค้นพบไม่ได้มีการระบุไว้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


รูปภาพของ kalayarat

ครูแนะนำในห้องแล้วนะคะ

ตรวจแล้ว ครั้งที่ 1

อ.กัลยารัตน์