สถานที่รักษาโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง  


          โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง เป็นโรคที่ไม่อันตราย สามารถหายได้เอง หรือรักษาได้เองจากการทายา  แต่หากมีอาการรุนแรง เช่นเป็นหนอง ต้องรีบเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลทั่วไป หรือโรงพยาบาลโรคผิวหนังโดยเฉพาะก็ได้ เช่น

        

 

 

      สถานที่ตั้ง  เลขที่ 420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
      โทรศัพท์ 0-2354-8036 - 40
      โทรสาร 0-2354-8042 0-2354-8046

      นัดตรวจทางโทรศัพท์ 0-2354-8036-40 ต่อ 164 

      การเดินทาง : รถประจำทางที่ผ่านหน้าสถาบันโรคผิวหนัง : สาย 8,12,14,18,28,92,97,108,116 
                        ปอ.509,510,515,524 ปอ.พ.4, ปอ.พ.8

      เว็บไซต์สถาบัน  http://www.inderm.go.th/
      เว็บบอร์ดสอบถามปัญหาต่างๆ http://58.137.211.171/weboard/

 

      งานผู้ป่วยนอก
          ให้บริการตรวจรักษาโรคผิวหนังทั่วไป ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.

          นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการคลินิกเฉพาะโรค เพื่อลดความแออัดและเป็นการตรวจพิเศษเฉพาะโรค โดยรับผู้ป่วยส่งต่อ
      มาจากงานบริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก เพื่อประโยชน์ในด้านการรักษาและการศึกษาวิจัยทางด้านโรคผิวหนัง

      * สำหรับคลินิค "ภูมิแพ้ผิวหนัง" เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 09.00-12.00 น. และ วันพุธ เวลา 13.00-15.00 น.