.. [[ การรักษาโรคพยาธิใบไม้ในตับ ]] .. by Natthaporn S.โรคพยาธิใบไม้ในตับ หรือ โรคOpisthorchis viverrini (Fasciolosis) เป็นโรคที่พบได้ง่ายในผู้ที่นิยมการรับประทานอาหารแบบสุกๆดิบๆ เป็นโรคที่เกิดจากพยาธิชนิดหนึ่งชื่อฟาสซิโอล่า ไจแกนติก่า (Fasciola gigantica) ซึ่งมีรูปร่างลักษณะคล้ายใบไม้ โรคพยาธิใบไม้ตับเป็นโรคพยาธิที่มีความสำคัญยิ่งที่พบมากในคนไทย โดยเฉพาะคนอีสาน พบว่า มีประมาณถึง 7 ล้านคนที่เป็นโรคนี้ รองลงมาได้แก่ ภาคเหนือ และภาคกลางตามลำดับ

พยาธิใบไม้ตับ (liver fluke infection) เป็นพยาธิที่ตัวเต็มวัยอาศัยอยู่ในทางเดินน้ำดี พยาธิใบไม้ตับที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยคือ Opisthorchis viverrini ซึ่งพบได้ทั่วไปในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอย่า ยิ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย และลาวในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง ลักษณะทางคลินิกของโรคพยาธิใบไม้ตับ คือ ท้องอืด แน่นท้อง ร้อนบริเวณใต้ชายโครงขวาหรือลิ้นปี่ กดเจ็บ ถ้าเป็นรุนแรง อาจมีตับโต หรือมีตับแข็ง ดีซ่าน ท้องมาน เท้าบวม เลือดเป็นพิษ ตับและไตวาย

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรคพยาธิใบไม้ในตับได้ที่ http://suriyothai.ac.th/node/911 ซึ่งจัดทำโดยนางสาว กัญชลา วงษ์เกษม ชั้นม.6/7 ปีการศึกษา2552

โดยในบล็อกนี้จะนำเสนอถึงวิธีการรักษาโรคพยาธิใบไม้ในตับอย่างละเอียด

 

 


รูปภาพของ sss29468

พยาธิหน้าตาเป็นไง ?

น่ากลัว *-*


รูปภาพของ kalayarat

ตรวจครั้งที่ 1 พบมีที่พิมพ์ผิดหลายที่ ตรวจสอบดูนะคะ

อ.กัลยารัตน์แก้ไขแล้วค่ะ =]