ความเป็นมา Rivers of the World Project โครงการริเวอร์ ออฟ เดอะ เวิร์ล


รูปภาพของ webmaster

 

ความเป็นมา
Rivers of the World Project โครงการริเวอร์ ออฟ เดอะ เวิร์ล

โดย  ครูศุทธินี  กิจเจริญ 

 • หน้าแรก
 • ความเป็นมา
 • Workshop
 • ผลงาน
 • เจ้าของผลงาน 
 •            โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยได้รับเชิญจาก British Council  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เข้าร่วมโครงการ Rivers of the World Project ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ British Council’s Connecting Classrooms (BCCC) โครงการนี้มีต้นกำเนิดมาจากเทศกาลแม่น้ำเทมส์ ในประเทศอังกฤษ เป็นโครงการที่เน้นทางด้านศิลปะและการศึกษาเกี่ยวกับแม่น้ำสายสำคัญๆ ของแต่ละประเทศ ปัจจุบันมีประเทศต่างๆเข้าร่วมโครงการนี้ 9 ประเทศ คือ

   

     ซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีแม่น้ำสายสำคัญซึ่งเป็นที่รู้จัก เช่น

  • ประเทศบราซิล   –  แม่น้ำอเมซอน (Amezon River)
  • ประเทศจีน   – แม่น้ำแยงซีเกียง (Yangze River)
  • ประเทศฝรั่งเศส  –  แม่น้ำเซนน์ (Seine River)
  • ประเทศฮังการี   –  แม่น้ำดานูบ  (Danube River)
  • ประเทศอินเดีย   – แม่น้ำคงคา  (Ganges River)
  • ประเทศเม็กซิโก  –  แม่น้ำริโอปาปาเลาปัน (Rio Papalaopan)
  • ประเทศไทย   – แม่น้ำเจ้าพระยา  (Chao Phraya River)
  • ประเทศอียิปต์   – แม่น้ำไนล์  (Nile River)
  • ประเทศอัฟริกาใต้  –   แม่น้ำไลสบีค (Liesbeek River)

  โรงเรียนในประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการมีทั้งหมด 6 โรงเรียน คือ

    1.  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย คู่กับ Sacred Heart High School
    2.  โรงเรียนโยธินบูรณะ คู่กับ Hatch End High School
    3.  โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ คู่กับ Bentley Wood High School
    4.  โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง คู่กับ Grey Court School
    5.  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คู่กับ Salesian College
    6.  โรงเรียนสิริรัตนธร คู่กับ Tiffin School
            เป็นประจำทุกปีโรงเรียนในกรุงลอนดอน 34 โรงเรียนจะจับคู่กับโรงเรียนในประเทศต่างๆทั่วโลก โดยโรงเรียนที่เป็น Partner School จะร่วมกันศึกษาแม่น้ำสายสำคัญของทั้ง 2 ประเทศ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถด้านศิลปะและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีที่มีอายุระหว่าง 13 -15 ปี โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยมีนักเรียน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก คุณครูสุทัศน์ ตั้งฮั่น และคุณครูศุทธินี กิจเจริญ  เข้าร่วมโครงการ จำนวน 18 คน นักเรียนกลุ่มนี้จะได้ร่วมกันสร้างสรรค์งานด้านศิลปะร่วมกับนักเรียนโรงเรียน Sacred Heart High School ในประเทศอังกฤษโดยได้รับความช่วยเหลือจาก คุณครูสุทัศน์ ตั้งฮั่น  และจิตรกรท้องถิ่นซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก British Council  สำหรับโรงเรียนของเรา จิตรกรท้องถิ่นเป็นอาจารย์ 2 ท่านจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  ผลงานของทั้ง 2 โรงเรียนจะถูกนำขึ้นเว็บไซต์ของโครงการ Rivers of the World Project  รวมทั้งจัดพิมพ์เป็นโปสเตอร์ขนาดใหญ่เพื่อจัดแสดงนิทรรศการริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ โดยนักเรียนของทั้งสองโรงเรียนสามารถติดต่อกันโดยผ่านทางเว็บไซต์ www.riversoftheworld.org  
             เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552  Mr. Peter Bamford  ครูสอนศิลปะจาก Sacred Heart High School กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พร้อมคณะและเจ้าหน้าจาก British Councilได้มาเยี่ยมโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยในฐานะตัวแทนจากโรงเรียนที่เป็น Partner School  ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากฝ่ายบริหารของโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง

   

             จากนั้น British Council ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อวางแผนร่วมกันที่โรงแรมโนโวเทล

             ตามกำหนด นักเรียนจะต้องร่วมกันสร้างสรรค์งานศิลปะระหว่างเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนและนำขึ้นเว็บไวต์ราวกลางเดือนกรกฎาคม เพื่อให้คณะกรรมการจัดงานเทศกาลแม่น้ำเทมส์นำไปพิมพ์เป็นโปสเตอร์เพื่อจัดนิทรรศการริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ในเดือนกันยายน 2553
             และระหว่างวันที่ 6 – 12 กันยายน 2553 นี้ คุณครูศุทธินี กิจเจริญ  และ คุณครูสุทัศน์ ตั้งฮั่น พร้อมคุณครูอีก 5 โรงเรียนข้างต้นที่ร่วมโครงการ ได้รับเชิญจาก British Council ในการเดินทางไปกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เพื่อร่วมกิจกรรมตามโครงการ Rivers of the World และเยี่ยมโรงเรียนที่เป็น Partner School ของแต่ละโรงเรียน เพื่อวางแผนดำเนินกิจกรรมร่วมกันในปีต่อไป เป็นที่น่ายินดีที่ผลงานของนักเรียนของเราจะถูกนำไปแสดงสู่สายตาชาวโลกริมฝั่งแม่น้ำเทมส์  และอาจนำมาซึ่งความร่วมมือกันในด้านอื่นๆอันจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนต่อไปในอนาคต

  @@@@@@@@@@@@@@@@

  สร้างโดย: 
  ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล