ครูสมนึก เอี่ยมวิริยะพงษ์


รูปภาพของ somnuk

ครูสมนึก เอี่ยมวิริยะพงษ์    ตำแหน่งครู คศ.2  สังกัดกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    และเป็นครูโสตทัศนศึกษาของโรงเรียน

งานเสริมUndecided    :  งานด้านการสอน    ปัจจุบันสอนวิชาคอมพิวเตอร์ (ด้านมัลติมีเดีย)  ชั้น ม.2   เริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2552

                งานประจำCry  :  งานด้านบริการ      ควบคุมและให้บริการ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา  ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  จ.-ศ. เวลา  8.00-17.00 น.   ปฏิบัติตามคำสั่งโรงเรียนด้าน บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนสามารถดูรูปได้ที่เว็ปไซท์ http://stphoto.ssyt.org/     (ซึ่งเป็นการให้บริการแบบ Intranet   คือ สามารถดูได้เฉพาะภายในเครื่อข่ายของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยเท่านั้น    ไม่สามารถดูจากภายนอกโรงเรียนแบบ Internet ทั่วไปได้  เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน)