ยาเสพติดสากล 26 มิถุนายน


รูปภาพของ sss27816

ยาเสพติด คือ อะไร ?

 

ยาเสพติด หมายถึง สารหรือยาที่อาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะห์  ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยการกิน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใดๆ แล้วจะทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ ในลักษณะสำคัญ เช่น

gg ต้องเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเรื่อย ๆ

  gg มีอาการอยากยาเมื่อขาดยา

gg มีความต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง

gg สุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรม

 

ประเภทของยาเสพติด

    ยาเสพติด แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ตามลักษณะการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท คือ


ประเภทกดประสาท

ได้แก่ เฮโรอีน ฝิ่น มอร์ฟีน ยากล่อมประสาท เครื่องดื่มมึนเมา สารระเหย ยาระงับประสาทเป็นต้น ผู้ที่เสพจะมีร่างกายผอม
ซูบซีด อ่อนเพลีย ฟุ้งซ่าน มึนงง ง่วงซึม บางครั้งมีอาการคลุ้มคลั่ง

ประเภทกระตุ้นประสาท

ได้แก่ ยาบ้า โคเคน ใบกระท่อม ยาอี บุหรี่ คาเฟอีน เป็นต้น ผู้ที่เสพติดจะประสาทตื่นตัว ไม่ง่วงนอน กระวนกระวาย จิตสับสน หวาดระแวง  หรือมีอาการทางประสาท

ประเภทหลอนประสาท

ด้แก่ แอล เอส ดี (L.S.D.) ดี เอ็ม ที (D.M.T.) เห็ดขี้ควาย ยาเค เป็นต้น ผู้ที่เสพติดจะเกิดประสาทหลอน หูแว่ว เห็นภาพแปลกๆ เช่น ภาพที่น่าเกลียดน่ากลัว ภาพที่สวยงามวิจิตรพิสดาร
        

ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน

ได้แก่ กัญชา ผู้ที่เสพติดจะมีอาการเคลิบเคลิ้ม ประสาทหลอน เห็นภาพลวงตา หูแว่ว ความคิดสับสน และเป็นโรคจิตในที่สุด

 

สาเหตุของผู้ติดยาเสพติด

gg ความอยากรู้ อยากลอง ด้วยความคึกคะนอง                     gg เพื่อนชวน  หรือต้องการให้เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มเพื่อน

gg มีความเชื่อในทางที่ผิด  เช่น  เชื่อว่ายาเสพติดบางชนิดอาจช่วยให้สบายใจ  ลืมความทุกข์  หรือช่วยให้ทำงานได้มาก ๆgg ขาดความระมัดระวังในการใช้ยา  เพราะคุณสมบัติของยาบางชนิด  อาจทำให้ผู้ใช้ยาเกิดการเสพติดได้โดยไม่รู้ตัว  

gg สภาพแวดล้อม  ถิ่นที่อยู่อาศัย  มีการค้ายาเสพติดหรือมีผู้ติดยาเสพติด

gg ถูกหลอกให้ใช้ยาเสพติดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ gg เพื่อหนีปัญหา  เมื่อมีปัญหาแล้วไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับตัวเองได้

ใส่รุป 010 011

 

การสังเกตผู้ติดยาเสพติด

  gg ร่างกายทรุดโทรม  ซูบผอม   อารมณ์ฉุนเฉียว   หรืออาจเงียบขรึมผิดปกติ

  gg ประสิทธิภาพในการทำงานจะลดลง  ใส่เสื้อแขนยาวตลอดเวลา

  gg ขอเงินจากผู้ปกครองเพิ่ม  หรือยืมเงินจากเพื่อนฝูงเสมอเพื่อนำไปซื้อยาเสพติด


 

ยาเสพติดป้องกันได้

1.ป้องกันตนเอง ทำได้โดย ศึกษาหาความรู้ เพื่อให้รู้เท่าทันโทษพิษภัยของยาเสพติด ไม่ทดลองใช้ยาเสพติดทุกชนิดและปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน ระมัดระวังเรื่องการใช้ยา เพราะยาบางชนิดอาจทำให้เสพติดได้ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เลือกคบเพื่อนดี ที่ชักชวนกันไปในทางสร้างสรรค์ เมื่อมีปัญหาชีวิต ควรหาหนทางแก้ไขที่ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดหากแก้ไขไม่ได้ควรปรึกษาผู้ใหญ่

            2. ป้องกันครอบครัว  ทำได้โดย การสร้างความรัก ความอบอุ่นและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว รู้และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ดูแลสมาชิกในครอบครัว ไม่ให้ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ให้กำลังใจและหาทางแก้ไข หากพบว่าสมาชิกในครอบครัวติดยาเสพติด

            3. ป้องกันชุมชน ทำได้โดย ช่วยชุมชนในการต่อต้านยาเสพติด เมื่อทราบแหล่งเสพ แหล่งค้า หรือผลิตยาเสพติด ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที 

ซึ่งการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติด ทุกคนสามารถทำได้ด้วยการแจ้งไปยัง สำนักงาน ป.ป.ส. โทร.02-2459414 หรือ 02-2470901-19 ต่อ 258 โทรสาร 02-2468526

 ศูนย์รับแจ้งข่าวยาเสพติด  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  โทร. 1688

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/health02/11/papet.html

                             http://www.wing56.rtaf.mi.th/revolution56/revodatd/data12.htm

http://pt-drugfreenetwork.com/aticle11.html

       http://siamclassview.edu.chula.ac.th/cu...cudsra47

             http://roietweb.com/topic_view.php%3Fid...ic%3D609

โดย นางสาวรัตนา  แซ่ฮึง ชั้น ม.6/8 เลขที่ 36


รูปภาพของ kalayarat

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะ ครูกัลยารัตน์ Cool