วันยาเสพติดโลก


รูปภาพของ sss27775

ติ

           สิ่งเสพติด หรือที่เรียกกันว่า "ยาเสพติด" ในความหมายของ องค์การอนามัยโลก (World Health
Organization or WHO)
จะหมายถึงสิ่งที่เสพเข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อ
ไปโดยไม่สามารถหยุดเสพได้ และจะต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุด
จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อร่างกายและจิตใจขึ้น
ปัจจุบันนี้สิ่งเสพติดนับว่าเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ
เพราะสิ่งเสพติดเป็นบ่อเกิดของปัญหาอื่นๆ หลายด้าน นับตั้งแต่
ตัวผู้เสพเองซึ่งจะเกิดความทุกข์ ลำบากทั้งกายและใจ
และเมื่อหาเงินซื้อยาไม่ได้ก็อาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรมต่างๆ สร้างความเดือดร้อนให้พ่อแม่พี่น้อง
และสังคม ต้องสูญเสีย เงินทอง เสียเวลาทำมาหากิน
ประเทศชาติต้องสูญเสียแรงงานและสูญเสียเงินงบประมาณในการปราบปรามและรักษา
ผู้ติดสิ่งเสพติด และเหตุผลที่ทำให้
สิ่งเสพติดเป็นปัญหาสำคัญของประเทศอีกข้อหนึ่งคือ
ปัจจุบันมีผู้ติดสิ่งเสพติดเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ยังไม่รวมถึงจำนวนผู้ติดบุหรี่ สุรา ชา
กาแฟ


ติ

จำแนกตามการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท แบ่งเป็น 4 ประเภท

 1. ประเภทกดประสาท ได้แก่ ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ยานอนหลับ ยาระงับประสาท ยากล่อมประสาท
  เครื่องดื่มมึนเมา บาร์บิทูเรต ทุกชนิด
  รวมทั้ง สารระเหย เช่น ทินเนอร์ แล็กเกอร์ น้ำมันเบนซิน กาวเป็นต้น
  มักพบว่าผู้เสพติดมี ร่างกายซูบซีด ผอมเหลือง อ่อนเพลีย ฟุ้งซ่าน
  อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย
 2. ประเภทกระตุ้นประสาท ได้แก่ยาบ้า ยาไอซ์ ยาอี กระท่อม โคเคน เครื่องดื่มคาเฟอีน มักพบว่าผู้เสพติด จะมีอาการ
  หงุดหงิด กระวนกระวาย จิตสับสน หวาดระแวง บางครั้งมีอาการคลุ้มคลั่ง
  หรือทำในสิ่งที่คนปกติ ไม่กล้าทำ เช่น ทำร้ายตนเอง หรือฆ่าผู้อื่น เป็นต้น
 3. ประเภทหลอนประสาท ได้แก่ แอลเอสดี เห็ดขี้ควาย ดี.เอ็ม.ที.และ ยาเค เป็นต้น
  ผู้เสพติดจะมีอาการประสาทหลอน ฝันเฟื่อง หูแว่ว
  ได้ยินเสียงประหลาดหรือเห็นภาพหลอนที่น่าเกลียดน่ากลัว ควบคุมตนเองไม่ได้
  ในที่สุดมักป่วยเป็นโรคจิต
 4. ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน คือทั้งกระตุ้นกดและหลอนประสาทร่วมกัน
  ผู้เสพติดมักมี อาการหวาดระแวง ความคิดสับสน เห็นภาพลวงตา หูแว่ว
  ควบคุมตนเองไม่ได้และป่วยเป็นโรคจิตได้แก่ กัญชา

 

ตุ
ติติ

การติดยาเสพติดอาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจาก

 • ความอยากรู้อยากลอง ด้วยความคึกคะนอง
 • เพื่อนชวน หรือต้องการให้เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มเพื่อน
 • มีความเชื่อในทางที่ผิด เช่น เชื่อว่ายาเสพติดบางชนิด อาจช่วยให้สบายใจ
  ลืมความทุกข์ หรือช่วยให้ทำงานได้มากๆ
 • ขาดความระมัดระวังในการใช้ยา เพราะคุณสมบัติของยา
  บางชนิดอาจทำให้ผู้ใช้ยาเกิดการเสพติดได้โดยไม่รู้ตัว
  หากใช้ยาอย่างพร่ำเพรื่อ หรือใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยขาดการแนะนำจากแพทย์ หรือเภสัชกร
 • สภาพแวดล้อม ถิ่นที่อยู่อาศัย มีการค้ายาเสพติด หรือมี ผู้ติดยาเสพติด
 • ถูกหลอกให้ใช้ยาเสพติดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
 • เพื่อหนีปัญหา เมื่อมีปัญหาแล้วไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับตัวเองได้
 • สภาพแวดล้อมของสถานที่อยู่อาศัยแออัด ภาวะเศรษฐกิจที่บีบบังคับ
  มีปัญหาทางครอบครัว

 

สัผู้ติติ

ยาเสพติดเมื่อเกิดการเสพติดแล้ว จะมีผลกระทบต่อร่างกายและ จิตใจ
ซึ่งทำให้ลักษณะและความประพฤติของผู้เสพเปลี่ยนไป จากเดิมที่อาจสังเกตพบได้
คือ

 • ร่างกายทรุดโทรม ซูบผอม
 • อารมณ์ฉุนเฉียว หรือเงียบขรึมผิดปกติ
  จึงมักพบผู้เสพติดชอบทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายผู้อื่นหรือในทางกลับกัน
  บางคนอาจชอบแยกตัว อยู่คนเดียวและหนีออกจากพรรคพวกเพื่อนฝูง
 • ถ้าผู้เสพเป็นนักเรียน มักพบว่า ผลการเรียนแย่ลง ถ้าเป็นคน ทำงาน
  มักพบว่าประสิทธิภาพในการทำงานลดลงหรือไม่ยอมทำงานเลย
 • ใส่เสื้อแขนยาวตลอดเวลา เพื่อปกปิดรอยเข็มที่ฉีดยาตรงท้องแขนด้านใน
  หรือรอยกรีดตรงต้นแขนด้านใน
 • ติดต่อกับเพื่อนแปลกๆใหม่ๆซึ่งมีพฤติกรรมผิดปกติ
 • ขอเงินจากผู้ปกครองเพิ่ม
  หรือยืมเงินจากเพื่อนฝูงเสมอเพื่อนำไปซื้อยาเสพติด
 • ขโมย ฉกชิง วิ่งราว เพื่อหาเงินไปซื้อยาเสพติด
 • ผู้ติดยาเสพติดบางชนิด เช่น เฮโรอีน
  จะมีอาการอยากยาบางคนจะมีอาการรุนแรงถึงขั้นลงแดง

อย่างไรก็ตาม อาการดังกล่าวข้างต้น
ไม่จำเป็นต้องเป็นผลมาจากการติดยาเสพติดเสมอไป
อาจเกิดจากความผิดปกติในเรื่องอื่นก็ได้ เมื่อสงสัยว่า ผู้ใด ติดยาเสพติด
จึงควรใช้การซักถาม อย่างตรงไปตรงมา ด้วยท่าทีที่เป็นมิตร
พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือ ผู้ที่ติดยาส่วนใหญ่
รู้ว่าการใช้ยาเสพติดเป็นเรื่องไม่ดี
หลายรายเคยมีความคิดที่จะเลิกแต่ทำไม่สำเร็จ การถามด้วยท่าทีเป็นมิตรจึง
เป็นการช่วยให้ผู้เสพได้พูด ตามความจริง คำถามที่ใช้ไม่ควร
ถามว่าติดหรือไม่ แต่ควรถามพฤติกรรมการใ ช้ อาทิถามว่าเคยใช้หรือไม่
ครั้งสุดท้ายที่ใช้เมื่อไหร่ ฯลฯ

ป้กั
ติ

 1. ป้องกันตนเอง ไม่ทดลองยาเสพติดทุกชนิด
  และพยายามปลีกตัวออกห่างจากบุคคลหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
  ถ้ามีปัญหาหรือไม่สบายใจ อย่าเก็บไว้คนเดียว ควรปรึกษาพ่อแม่ ครู ผู้ใหญ่
  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น อ่านหนังสือ เล่นกีฬาหรือทำงานอดิเรกต่าง ๆ
  ตามความสนใจและความถนัด ระมัดระวังในการใช้ยาต่าง ๆ
  และศึกษาให้เข้าใจถึงโทษภัยของยาเสพติด
 2. ป้องกันครอบครัว ควรสอดส่องดูแลเด็ก
  และบุคคลในครอบครัวอย่าให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
  อบรมสั่งสอนให้รู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด ดูแลเรื่องการคบเพื่อน
  คอยส่งเสริมให้เขารู้จักการใช้เวลาในทางที่เป็นประโยชน์ เช่น การทำงานบ้าน
  เล่นกีฬา ฯลฯ เพื่อป้องกันมิให้เด็กหันเหไปสนใจในยาเสพติด
  สิ่งสำคัญก็คือทุกคนในครอบครัวควรสร้างความรัก ความเข้าใจ
  และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
 3. ป้องกันชุมชน
  หากพบผู้ติดยาเสพติดควรช่วยเหลือแนะนำให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยเร็ว
  โดยกฎหมายจะยกเว้นโทษให้ผู้ที่สมัครเข้าขอรับการบำบัดรักษาอาการติดยาเสพติด
  ก่อนที่ความผิดจะปรากฏต่อเจ้าหน้าที่
  และเมื่อรู้ว่าใครกระทำผิดฐานนำเข้าส่งออก หรือจำหน่ายยาเสพติด
  ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ศุลกากร
  หรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน
  ป.ป.ส.) 

รูปของยาเสพติด

ฝิ่น

เฮโรอีน
ยาบ้า
สารระเหย
สุรา 
กัญชา 

 

นี้คือรูปตัวอย่างของยาเสพติด อย่าลอง อย่าเสพ กันเลยนะค่ะ

เรามาต่อต้านยาเสพติดกัน

 

จัดทำโดย


นางสาว ปวีณา  วิริยะมั่นพงศ์


ม. 6/5 เลขที่ 9

 

 


รูปภาพของ kalayarat

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะ ครูกัลยารัตน์ Cool


รูปภาพของ sss27775

ยาเสพติดเป็นพิษเป็นภัยต่อบ้านเมือง

ช่วยกันต่อต้านยาเสพติดกัน