ระบบขับถ่าย (Excretory System)


รูปภาพของ kalayaratที่มาของภาพ : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Illu_urinary_system.jpg

 

               ระบบขับถ่าย (Excretory System) ทำหน้าที่ขจัด และกรองของเสียออกจากร่างกาย โดยไต ทำหน้าที่ขจัดน้ำ เกลือแร่ ยูเรีย และสารพิษต่างๆ ในรูปของปัสสาวะ ผิวหนัง ทำหน้าที่ขจัดน้ำ และเกลือแร่ ออกมาในรูปของเหงื่อ ลำไส้ใหญ่ขจัด กากอาหารออกทางทวารหนักในรูปของอุจจาระ อวัยวะที่ใช้ในระบบขับถ่าย คือ ไต กระเพาะปัสสาวะ ผิวหนัง ลำไส้ใหญ่ โรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่าย มีดังต่อไปนี้

- โรคพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini)

- โรคพยาธิปากขอ (Ancylostomiasis)

- โรคบิดมีตัว (Entamoeba histolytica)

- โรคพยาธิตัวจี๊ด (Gnathostoma spinigerum)

- กระเพาะปัสสาวะอักเสบ หรือ นิ่วในทางเดินปัสสาวะ

- โรคประสาทลำไส้ (Irritable bowel syndrome)

- มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Bladder cancer)

- โรค Hematidrosis

- โรคไส้เลื่อน

- โรคไตวายเรื้อรัง (KIDNEY CHORNIC DISEASE)

- โรคเบาจืด (Diabetes insipidus)

- โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ (Cystitis)

- โรคท้องร่วง (diarrhea)

- โรคปัสสาวะเล็ด

- โรคไจอาดิเอซิส

- โรคนิ่วในไต (Renal calculi)

 

- - กลับสู่หน้าหลัก - -