แนวข้อสอบ ONET ปี 255011. การสร้างสัมพันธภาพที่ดี ควรยึดหลักปฏิบัติข้อใด

      1. งานเป็นที่พึ่งแห่งตน              2. เอาใจเขามาใส่ใจเรา

      3. ยกตนข่มท่าน                      4. เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม

ตอบ   ข้อ 2. เอาใจเขามาใส่ใจเรา

เหตุผล   การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ควรยอมรับและให้เกียรติกัน  ควรจริงใจ และเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่ง

******************************* 

12.วีธีการระบายอารมณ์ทางเพศที่เหมาะสมคือข้อใด

      1.ออกกำลังกาย                         2. อ่านหนังสือ

      3. ฟังเพลง                               4. ดูภาพยนต์

ตอบ  ข้อ 1. ออกกำลังกาย

เหตุผล   การออกกำลังกายเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะนอกจากจะเปลี่ยนพลังงานทางเพศให้อยู่ในรูปแบบกิจกรรมแล้วยังได้สุขภาพที่ดีอีกด้วย

**********************************

13. ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสุ่วัยรุ่น

      1. เสียงแตกในเด็กผู้ชาย

      2. การมีประจำเดือนของเด็กผู้หญิง

      3. มีความคล่องแคล่วว่องไวมากขึ้น

      4. การฝันเปียกในเด็กผู้ชาย

ตอบ  ข้อ 3. มีความคล่องแคล่วว่องไวมากขึ้น

เหตุผล  เมื่อเริ่มเข้าสู่วันรุ่นร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

ในเด็กผู้หญิง : เสียงแหลม มีหน้าอก สะโพกผาย มีประจำเดือน มีขนข้นบริเวณรักแร้และอวัยวะเพศ

ในเด็กผู้ชาย : เสียงแตกทุ้มห้าว ไหล่กว้าง มีฝันเปียก มีขนขึ้นที่หน้าแข้ง รักแร้ และอวัยวะเพศ

****************************************

14. ข้อใดเป็นสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด

      1. เที่ยวกลางคืนกับเพศตรงข้าม และดื่มของมึนเมา

      2. การได้เห็นภาพ และสื่อเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์

      3. การแต่งกายยั่วยุให้เกิดอารมณ์ทางเพศ

      4. การเดินคนเดียวในที่เปลี่ยว

ตอบ  ข้อ 1. เที่ยวกลางคืนกับเพศตรงข้าม และดื่มของมึนเมา 

เหตุผล   เที่ยวกลางคืนกับเพศตรงข้าม และดื่มของมึนเมา ซึ่งการดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้ขาดสติได้ และจะเกิดอันตราย

*******************************************