แนวข้อสอบ O-Netเฉลยข้อสอบO-Net ปี 50 (ข้อ 7 - ข้อ 9)


7. เมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นตอนต้น วัยรุนชายจะมีการเจริญเติบโตทางร่างกาย ช้ากว่าวัยรุ่นหญิงประมาณ 2 ปี เพราะได้รับอิทธิพลจากข้อใด
   
  1) ยีน
     2) สมอง
     3) สิ่งแวดล้อม
     4) ต่อมไร้ท่อ


ตอบ ข้อ 4 เพราะ การค้นคว้าในประเทศญี่ปุ่นพบว่า ในเพศชายมี "ยีน" หรือ "หน่วยพันธุกรรม" ชื่อ "Rasgrf1" มีคุณสมบัติทำให้ร่างกายเติบโตเร็วกว่าผู้หญิง นอกจากนั้น ยังส่งผลลัพธ์ทางลบ ทำให้มีอายุขัยสั้นกว่าเพศหญิง
ที่มา :
http://www.kroobannok.com/24978

 

8. การวางแผนดูแลสุขภาพเพื่อให้มีสุขภาพดี ด้วยการรับประทานอาหารครบทุกหมู่และออกกำลังกายด้วยการเดินจะได้ประโยชน์มากที่สุดข้อใด
     1) กระดูกยาวขึ้น
     2) มวลกระดูกมากขึ้น
     3) กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น

     4) เอ็นและข้อต่อแข็งแรงขึ้น


ตอบ ข้อ 3 ด็อจ เคลซีย์ ผู้ชำนาญการด้านกายภาพบำบัดของสหพันธ์กายภาพบำบัดสหรัฐอเมริกา อธิบายไว้ว่า การเดินจะช่วยเผาผลาญไขมันและพลังงานได้ดีกว่าการวิ่ง เพราะการเดินเราต้องใช้กล้ามเนื้อมากกว่าการวิ่ง
ที่มา :
http://www.thaihealth.or.th/node/11071

 

9.ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม
      1)การอบรมเลี้ยงดู                    
      2) สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว
      3)ระดับการศึกษาของครอบครัว
      4) ความเชื่อในการพยากรณ์ชีวิต


ตอบ  ข้อ 4 การเชื่อคำพยากรณ์ชีวิตนั้นบางทีอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงแต่หากเราไปยึดติดมากเกินไปอาจจะทำให้เรากังวัลไปเองจิตตกและคิดมากได้

10. จากคำกล่าวที่ว่า " ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น " นักเรียนจะแปลความหมายให้ถูกต้องที่สุดคือข้อใด
       1)การอบรมเลี้ยงดู
       2) สติปัญญา  
       3) สิ่งแวดล้อม              
       4) กรรมพันธุ์


ตอบ   ข้อ 1 ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น ความหมายคือลูกย่อมไม่ต่างกับพ่อ-แม่นัก นี่คือคำเปรียบเปรยของบรรพบุรุษไทย ที่ยังใช้ได้อยู่ แต่ก็ใช่จะตรงไปเสียทุกเรื่อง
ที่มา :
http://www.siamdara.com/Column/00001138.html