เฉลยข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดยม.6/4


รูปภาพของ kalayarat
สร้างโดย: 
ครูกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


เฉลยข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.6/4 เลขที่ 6 (แนวข้อสอบ Onet'49)

21. สารอาหารใดที่ให้พลังงาน
ตอบ คาร์โบไฮเดตร เพราะ คาร์โบไฮเดตรทำหน้าที่เป็นสารตัวแรกที่ร่างกายจะนำไปใช้เป็นพลังงาน เป็นแหล่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้พลังงานแก่ร่างกาย
หากร่างกายได้รับสารอาหารชนิดนี้ไม่เพียงพอ จะสลายสารไขมันมาใช้เป็น
พลังงาน 

22. น้ำดีมีหน้าที่ย่อยอาหารประเภทใด

ตอบ ไขมัน เพราะ น้ำดีในการช่วยให้ไขมันแตกตัว ทำให้น้ำย่อยไขมันสามารถย่อยไขมันได้ดีในลำไส้เล็ก

23. เพราะเหตุใดเื่มื่อหิว จะตาลาย ร้สึกวิงเวียน จะเป็นลม

ตอบ มีปริมาณกลูโคสในเลือดต่ำ เพราะ เมื่อระดับน้ำตาลในเลือดลดต่ำเกินกว่าที่จะให้พลังงานแก่ร่างกาย

24. ข้อใดคือสารอาหารที่ให้พลังงานสูงที่สุด 

ตอบ ไขมัน เพราะ ไขมันเป็นตัวนำวิตามินที่ละลายในไขมัน ไขมันยังให้ความอบอุ่น แก่ร่างกายและไขมันในอาหาร ยังช่วยให้อาหารมีรสอร่อยและทำให้รู้สึกอิ่ม

 

จัดทำโดย นางสาววิรัลพัชร แสงวัชรมรกต ม.6/4 เลขที่ 6

 

 

 

 


รูปภาพของ sss28361

เฉลยข้อสอบสุขศึกษาปี2551 ข้อ 13-16

        13) ข้อใดเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเอดส์

                1.สำส่อนทางเพศ

                2.ใช้ของร่วมกับผู้ป่วย

                3.เที่ยวสถานเริงรมย์

                4.ใช้ห้องน้ำสาธารณะร่วมกับผู้ป่วย

                ตอบ ข้อ 1  เพราะ โรคเอดส์ติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์

        14) กล้ามเนื้อในร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยกล้ามเนื้อใดมากที่สุด

                1.กล้ามเนื้อเรียบ

                2.กล้ามเนื้อแดง

                3.กล้ามเนื้อลาย

                4.กล้ามเนื้อหัวใจ

                ตอบ ข้อ 3  เพราะ กล้ามเนื้อลายมีอยู่ประมาณ 44% ของน้ำหนักตัว ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ การหายใจ การทรงตัว และการรักษาอุณหภูมิของร่างกาย

        15) นักกีฬาวิ่งมาราธอนจะมีเส้นใยกล้ามเนื้อใดมากที่สุด

                1.สีขาว

                2.สีแดง

                3.สีชมพู

                4.สีดำ

                ตอบ ข้อ 2  เพราะ นักกีฬาวิ่งมาราธอนจะต้องใช้เส้นใยกล้ามเนื้อที่สามารถทำงานติดต่อกันได้เป็นเวลานาน นั้นคือ เส้นใยกล้ามเนื้อสีแดง  

        16) คุณสมบัติของกล้ามเนื้อหัวใจคือข้อใด

                1.มีลักษณะคล้ายกล้ามเนื้อลาย

                2.มีลักษณะคล้ายกล้ามเนื้อเรียบปนกล้ามเนื้อลาย

                3.ทำงานใต้อำนาจจิตใจ

                4.ทำงานนอกอำนาจจิตใจ

                ตอบ ข้อ  4  เพราะ กล้ามเนื้อหัวใจและกล้ามเนื้อเรียบทำงานนอกอำนาจจิตใจ  ส่วนกล้ามเนื้อลายทำงานใต้อำนาจจิตใจ

 

จัดทำโดย  นางสาวปวีณา  เลื่อมประเสริฐ  ม.6/4 เลขที่ 30  


รูปภาพของ sss27419

เฉลยข้อสอบ ONET สุขศึกษา ปี 49

37. ถ้าร่างกายมีคอเลสเตอรอลมากเกินไป ทำให้เป็นโรค


1)  เบาหวาน   2) มะเร็ง   3) เหน็บชา   4) เส้นเลือดอุดตัน

ตอบ ข้อ 4 เพราะ ไขมันจะไปอุดตันในเส้นเลือด

38. เจษฎาภรณ์ เรียนหนัก มีอาการเมื่อยล้าทางสมอง ควรเลือกกิจกรรมนันทนาการประเภทใด


1) ร้องเพลง   2) ดูภาพยนต์   3) แข่งแรลลี่   4) เล่นหมากฮอส

ตอบ ข้อ 1  เพราะ การร้องเพลงไม่ต้องใช้ความคิด

39. โรคเบาหวาน เกิดจากการทำงานผิดปกติของอวัยวะใด


1) ไต   2) ตับ   3) ม้าม   4) ลำไส้

ตอบ ข้อ 2 เพราะ โรคเบาหวานเกิดจากการที่ ตับ หลั่งอินซูลินน้อยกว่าปกติ

40. หวิวต้องทำงานเช้าจรดเย็น โอ๋จึงชวนไปทะเล นักเรียนคิดว่าหวิวควรตอบอย่างไร


1) เอาไว้โอกาสหน้า                 2) ยังไม่ว่างไปไม่ได้


3) ดีเหมือนกันจะได้คลายเครียด    4) พักผ่อนอยู่บ้านดีกว่า

 ตอบ ข้อ 3 เพราะ  เป็นการตอบที่แตกต่างจากข้ออื่น

 

 

จัดทำโดย น.ส.บัณฑิตา  คณาธนานันท์  ม.6/4 เลขที่ 10


รูปภาพของ sss27433

เฉลยแนวข้อสอบ O-net   ปี 2550  (ข้อ 7- 10)

เมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นตอนต้น วัยรุ่นชายจะมีการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายช้ากว่าวัยรุ่นหญิงประมาณ 2 ปี เพราะได้รับอิทธืพลจากข้อใด

1)   ยีน
2)   สมอง
3)   สิ่งแวดล้อม
4)   ต่อมไร้ท่อ

ตอบ      ข้อ 4 
เหตุผล   เพราะต่อมไร้ท่อเป็นตัวผลิตฮอร์โมน ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย

 

การวางแผนดูแลสุขภาพเพื่อให้มีสุขภาพดี ด้วยการรับประทานอาหารครบทุกหมู่และออกกำลังกายด้วยการเดิน
จะได้ประโยชน์มากที่สุดข้อใด

1)     กระดูกยาวขึ้น
2)     มวลกระดูกมากขึ้น
3)     กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น
4)     เอ็นแะลข้อต่อแข็งแรงขึ้น

ตอบ       ข้อ 3
เหลุผล    ได้รับสารอาการครบถ้วน และยิ่งเมื่อเราได้เดินออกกำลังกาย ก็ส่งผลให้กล้ามเนื้อ
              ส่วนต่างๆ ในร่างกายมีความแข็งแรงมากขึ้น

 

ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม

1)     การอบรมเลี้ยงดู
2)     สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว
3)     ระดับการศึกษาของครอบครัว
4)     ความเชื่อในคำพยากรณ์ชีวิต

ตอบ       ข้อ 4
เหตุผล    ความเชื่อนี้เป็นเพียงแค่ความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น   ทำให้ขึ้นอยู่กับตัวของบุคคล
             มากกว่าจะใช้เป็นหลักการในการดำเนินชีวิตพื้นฐานในสังคมส่วนรวม


จากคำกล่างที่ว่า "ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น" นักเรียนจะแปลความหมายให้ถูกต้องที่สุดคือข้อใด

1)      การอบรมเลี้ยงดู
2)      สติปัญญา
3)      สิ่งแวดล้อม
4)      กรรมพันธุ์


ตอบ       ข้อ  1
เหตุผล    ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น หมายถึงพ่อแม่เป็นอย่างไร ลูกก็มักจะเป็นอย่างนั้น
              โดยมากมักจะเปรียบเปรยถึงด้านนิสัยใจคอ

 45.หลักในการออกกำลังกายเพื่อให้หัวใจแข็งแรงใช้อักษรย่อตามข้อใด
     1. FITT
     2. FITG
     3. FIIT
     4. FITI
ตอบ ข้อ1
F Frequency (ความบ่อยในการออกกำลังกาย)การออกกำลังกายที่จะสามารถรักษา หรือเพิ่มสมรรถภาพของร่างกายได้ต้องบ่อยอย่างน้อย 2-3 ครั้ง/สัปดาห์
I Intensity (ความหนักหรือความเหนื่อยในการออกกำลังกาย) การออกกำลังกายต้องควบคุมความเหนื่อยให้อยู่ในช่วง 55-85% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดหรือควบคุมให้อัตราการเต้นหัวใจ > อัตราการเต้นหัวใจขณะพัก 10 – 20 ครั้ง
T Time (ความนานของการออกกำลังกาย)
การออกกำลังกายที่จะสามารถเพิ่มสมรรถภาพของร่างกายได้ควรทำติดต่อกันอย่างน้อย 15 นาที
T Type (ประเภทกิจกรรมของการออกกำลังกาย)
กิจกรรมออกกำลังกายที่เพิ่มสมรรถภาพของร่างกายและหัวใจควรเป็นกิจกรรมที่กล้ามเนื้อได้ออกแรง เช่น การเดิน การปั่นจักรยานการคำนวณหาช่วงความเหนื่อยเป้าหมาย

46.ข้อใดเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของชุมชน
     1) โฟร์และมดเป็นผู้นำของชุมชน โดยมีบทบาทในการร่วมกิจกรรมกับชุมชนและมีความเป็นผู้นำ  
         กล้าคิด กล้าตัดสินใจ เสียสละและสนใจงาน
     2) อั้มยึดวัฒนธรรมประเพณีจากต่างประเทศ เพื่อมุ่งพัฒนาชุมชนให้ก้าวหน้า
     3) ติ๊กมีมนุษยสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับเฉพาะชาวบ้านที่มีมนุษยสัมพันธ์ด้วย
     4) ผู้ใหญ่บ้านพอล เรี่ยไรเงินจากชาวบ้านเพื่อไปสร้างป้อมยาม
ตอบ ข้อ 4 เพราะข้อ 4 เป็นการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของชุมชน ส่วนตัวเลือกข้ออื่นแสดงถึงคุณลักษณะของแต่ละคน
 
47.ข้อใดเป็นสาเหตุจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัย ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
     1) หยอกล้อกันขณะทำงาน
     2) สวมแว่นกรองแสง
     3) สวมใส่ที่อุดหูที่ครอบหู
     4) สวมถุงมือป้องกันการทำละลาย

ตอบ ข้อ 1 เพราะ ข้อ 1 เป็นการแสดงถึงการกระทำที่ไม่ปลอดภัย ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานได้ ซึ่งตัวเลือกข้ออื่นๆเป็นการแสดงถึงการป้องกันอุบัติเหตุ

48.ข้อใดต่อไปนี้เป็นการประเมินผลกระทบจากพฤติกรรมเสี่ยงของอุบัติเหตุทางอ้อม
     1) ค่ารักษาในโรงพยาบาล
     2) ค่าฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ
     3) ความโศกเศร้าเสียใจของครอบครัวและผู้เป็นที่รัก
     4) ชดเชยระหว่างการเจ็บป่วย
  

ตอบ ข้อ 3 เพราะ ข้อ 3 เป็นผลกระทบจากพฤติกรรมเสี่ยงของอุบัติเหตุทางอ้อม ส่วนตัวเลือกข้ออื่นเป็นผลกระทบจากพฤติกรรมเสี่ยงของอุบัติเหตุทางตรง
 

 นางสาวศศิธร เฑียรเดชสกุล ม.6/4 เลขที่ 12