เฉลยข้อสอบ ONET วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาโดยนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2552


รูปภาพของ kalayarat

นักเรียนม.6 ทุกคน ช่วยกันเฉลยคำตอบข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  โดยใส่เหตุผลว่าทำไมจึงตอบเช่นนั้น

ม.6/1  ตอบที่นี่

ม.6/2 ตอบที่นี่

ม.6/3 ตอบที่นี่

ม.6/4 ตอบที่นี่

ม.6/5 ตอบที่นี่

ม.6/6 ตอบที่นี่

ม.6/7 ตอบที่นี่

ม.6/8 ตอบที่นี่

สร้างโดย: 
ครูกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


ชอบจังเลยค่ะ ให้เด็กหาความรู้ด้วยตัวเองจะได้เนื้อหาแบบเต็มๆ