ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม


รูปภาพของ webmaster

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับโครงการ | วัตถุประสงค์โครงการ | กิจกรรม | ศูนย์จัดกิจกรรม | ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

Download ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

PDF File
Microsoft Word

น้อง ๆ สามารถเข้าร่วมโครงการโดยไม่มีค่าลงทะเบียน น้องสามารถติดต่อกับศูนย์ที่จัดกิจกรรมทั้ง 7 ศูนย์ (คลิกที่นี่) หรือติดต่อโดยตรงได้ที่  


สสวท.
สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
924 สุขุมวิท คลองเตย กทม.
โทรศัพท์:  02-3924021  ต่อ 3409
อีเมล:tkron@ipst.ac.th
เว็บไซต์ : http://oho.ipst.ac.th
 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จตุจักร บางเขน กทม 10900
โทรศัพท์:  02-5620951  ต่อ 2535,2901
โทรสาร:  02-5620950 
อีเมล์: cpcnong@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.ku.ac.th/robocode

 

ศูนย์โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ส่งใบสมัครที่
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซอยเจริญกรุง 57
ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หมายเลขโทรศัพท์ครูพูนศักดิ์ 081-8693782