ศูนยจัดกิจกรรม และที่สถานที่ติดต่อ เพื่อสมัครเข้าร่วมและขอรายละเอียด


รูปภาพของ webmaster

หน้าแรก | เกี่ยวกับโครงการ | วัตถุประสงค์โครงการ | กิจกรรม | ศูนย์จัดกิจกรรม | ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม  

ศูนยจัดกิจกรรม และที่สถานที่ติดต่อ เพื่อสมัครเข้าร่วมและขอรายละเอียด

ศูนย์โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ส่งใบสมัครที่
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซอยเจริญกรุง 57
ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หมายเลขโทรศัพท์ครูพูนศักดิ์ 081-8693782

ลำดับ ชื่อศูนย์
และผู้ประสานงานโรงเรียน
กำหนดการอบรม โทรศัพท์/โทรสาร
อีเมล
เว็บไซต์ประกาศผล
1. อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
อ.วันดี โค้ไพบูลย์
9-10 ม.ค 2553  081-6659092 
Fax: 0 3561 1542
kopaiboon@hotmail.com
www.apw.ac.th
2. ลำปางกัลยาณี
อ.เชลงศักดิ์ ฤกษ์วัลย์
16-17 ม.ค 2553  089-7300338 
Fax: 0 5422 4389
chaleng@lks.ac.th
www.lks.ac.th
3. สตรีศรีสุริโยทัย
อ.พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
23-24 ม.ค 2553  081-8693782 
Fax: 0 2675 9134
webmaster@thaigoodview.com
www.suriyothai.ac.th
4. ขอนแก่นวิทยายน
อ.บัญชา วิพัฒวิบูลกิจ
30-31 ม.ค 2553  081-0553951 
Fax: 0 4333 3724
bunkkw@yahoo.com
www.kkw.ac.th
5. พระปฐมวิทยาลัย
อ.ประเสริฐ ทรัพย์มาก
6-7 ก.พ 2553  084-7167359 
Fax: 034252611
sup210@hotmail.com
www.pt-lms.com
6. สุราษฎร์พิทยา
อ.กิติมา เพชรทรัพย์
13-14 ก.พ 2553  081-4522494 
Fax: 0 7728 6727
kitpetsub@hotmail.com, kitima@srp.ac.th
www.srp.ac.th
7. ระยองวิทยาคม
อ.ชนารัตน์ คำอ่อน
13-14 มี.ค 2553  081-8126040 
Fax: 0 3861 4332
kchanarat@yahoo.com
www.rayongwit.ac.th

 


สสวท. ติดต่อได้ที่ สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
924 สุขุมวิท คลองเตย กทม.
โทรศัพท์:  02-3924021  ต่อ 3409
อีเมล:tkron@ipst.ac.th
เว็บไซต์ : http://oho.ipst.ac.th
 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดต่อได้ที่ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จตุจักร บางเขน กทม 10900
โทรศัพท์:  02-5620951  ต่อ 2535,2901
โทรสาร:  02-5620950 
อีเมล์: cpcnong@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.ku.ac.th/robocode