วัตถุประสงค์โครงการ


รูปภาพของ webmaster

หน้าแรก | เกี่ยวกับโครงการ | วัตถุประสงค์โครงการ | กิจกรรม | ศูนย์จัดกิจกรรม | ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม  

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อเผยแพร่ซอฟท์แวร์โรโบโค้ดซึ่งเป็นซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์ส และแนวคิดเกี่ยวกับโอเพนซอร์สและการพัฒนาโปรแกรมด้วยจาวาให้กับเยาวชน นักเรียน ครู ชุมชนตามพื้นที่ต่างๆ ในวงกว้าง

2. เพื่อเป็นตัวอย่างและหาแนวทางสนับสนุนให้ครู/อาจารย์ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ นำซอฟท์แวร์การเขียนโปรแกรมภาษาจาวานี้ไปใช้ในการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั่วไป

3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์และประโยชน์ของซอฟท์แวร์โอเพนซอร์สอย่างเป็นรูปธรรม และขยายแนวทางการพัฒนาใช้ซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์สในหมู่เยาวชน นักเรียนในโรงเรียน คนรุ่นใหม่และขยายผลต่อไปในวงกว้างในระบบการศึกษาโรงเรียน

4. เพื่อให้เยาวชนได้แสดงและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ออกมาให้เป็นรูปธรรม และรู้จักต่อยอดความคิด เข้าใจการเขียนโปรแกรมภาษาจาวาและแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์ส

5. เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนได้รับกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์โดยอาศัยหลักของเหตุและผล

6. เพื่อสร้างความสนุกสนานและความบันเทิงแก่เยาวชน โดยจัดเวทีการเล่นหุ่นยนต์โรโบโค้ด เป็นการเปิดพื้นที่แบบกิจกรรมที่สนุกสนานแทนการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ โดยแฝงไว้ด้วยคุณประโยชน์ที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน