เกี่ยวกับโครงการ


รูปภาพของ webmaster

หน้าแรก | เกี่ยวกับโครงการ | วัตถุประสงค์โครงการ | กิจกรรม | ศูนย์จัดกิจกรรม | ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

เกี่ยวกับโครงการ

การใช้หุ่นยนต์ให้เยาวชนฝึกการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์นั้น นับได้ว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพดียิ่ง เนื่องจากเป็นการนำการโปรแกรมที่เป็นนามธรรม ให้สร้างเป็นรูปธรรมที่เห็นภาพและเข้าใจได้อย่างชัดเจน จึงเหมาะสมกับเด็กซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ดีกว่าจากสิ่งที่เป็นรูปธรรม แต่น่าเสียดาย ที่ในปัจจุบันนี้ยังมีเยาวชนและโรงเรียนอีกมาก ที่ไม่สามารถรองรับค่าใช้จ่ายมากมายมหาศาลเพื่อซื้อเทคโนโลยีหุ่นยนต์เหล่านี้ หรือด้วยข้อจำกัดรวมถึงปัญหาทางด้านความไม่แน่นอนของฮาร์ดแวร์ที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาจทำให้เยาวชนไม่สามารถจดจ่อและเรียนรู้ทางด้านการโปรแกรมได้อย่างเต็มที่

เป็นที่น่ายินดียิ่ง ที่ในปัจจุบัน ได้มีซอฟท์แวร์ทางการศึกษาชุดหนึ่งคือ โรโบโค้ด ได้รับการพัฒนาในรูปโอเพนซอร์ส ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มหุ่นยนต์แบบเสมือน โดยให้ผู้เล่นพัฒนาโปรแกรมหุ่นยนต์ และนำโปรแกรมไปใส่ในหุ่นยนต์แบบเสมือนบนไซเบอร์สเปซ เหมือนการเล่นเกมออนไลน์ โดยไม่จำเป็นต้องมีหุ่นยนต์อยู่จริงๆ ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายทางการศึกษาได้อย่างมหาศาล และยังทำให้เยาวชนสามารถสนุกและจดจ่อกับการโปรแกรมได้อย่างเต็มที่ โดยภาษาที่ใช้ในการโปรแกรมเป็นภาษาที่เหมาะกับการเรียนรู้ คือ Java ซึ่งเป็นหนึ่งในภาษาที่กำลังได้รับความนิยม และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน อีกทั้งซอฟท์แวร์ชุดนี้ทั้งหมดยังเป็นซอฟท์แวร์แบบโอเพนซอร์สที่สามารถนำไปใช้ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนและโรงเรียนอีกมากมาย สามารถฝึกการเขียนโปรแกรมได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้คอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น

อีกทั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมาสามปี ทางกลุ่มคิวบิกครีเอทีฟได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์โปรแกรมโอเพนซอร์สโรโบโค้ด จนได้เวอร์ชั่นจูเนียร์โรบอต ทำให้เห็นว่า ทางประเทศไทยก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาโอเพนซอร์สนี้ด้วย นอกจากนี้ ทางกลุ่มคิวบิกยังได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติให้จัดการส่งเสริมการเขียนโปรแกรมจาวา โดยใช้โรโบโค้ด ทั้งการจัดค่าย การสัญจรเผยแพร่ การแข่งขันมาแล้วหลายครั้ง จนได้รับผลสำเร็จด้วยดี เป็นที่เผยแพร่และรู้จักในระดับเยาวชนอย่างได้ผล