ระเบียบการยืมหนังสือและการยืมถ่ายเอกสาร


รูปภาพของ sss27149

 

 

 

Kissระเบียบการยืมหนังสือและการยืมถ่ายเอกสารKiss

๑. เปิดบริการเวลา ๗.๐๐ – ๗.๓๐ น., ชั่วโมงพักรับประทานอาหาร และ หลังเลิกเรียน

๒. ยืมได้ครั้งละ ๓ เล่ม กำหนดส่งภายในเวลา ๗ วัน

๓. หนังสืออ่านนอกเวลา ยืมวันศุกร์ ส่งคืน วันจันทร์

๔. ถ้าส่งหนังสือเกินกำหนด ต้องเสียค่าปรับวันละ ๑ บาท ต่อ ๑ เล่ม
(หนังสืออ่านนอกเวลา ปรับวันละ ๓ บาท ต่อ ๑ เล่ม)

๕. นำบัตรสมาชิกมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ห้ามใช้บัตรผู้อื่น

๖. ถ้าทำหนังสือห้องสมุดหาย หรือชำรุดต้องชดใช้เงินจำนวน ๒ เท่า ของราคา หนังสือเล่มนั้น

๗.ผู้ใดตัด ฉีก หรือขโมยหนังสือ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกห้องสมุด