การสมัครเป็นสมาชิกของห้องสมุด


รูปภาพของ sss27149

                 

         

 

Laughingการสมัครเป็นสมาชิกของห้องสมุด Laughing

         

         ๑. นักเรียน ใช้บัตรประจำตัวนักเรียน ในการยืมหนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์
         ๒. ครู, ลูกจ้างประจำ, คนงานโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จะต้องลทะเบียน เป็นสมาชิก   ซึ่งติดต่อได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน  โดยนำรูปถ่ายขนาด   ๑“X ๑“ จำนวน ๑ ใบ
          ๓. บัตรสมาชิกห้องสมุด ใช้ได้เฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น  ถ้านำบัตรผู้อื่นมาใช้ จะถูกริบบัตร เป็นเวลา ๑ เดือน