11 ส.ค. งานวันแม่แห่งชาติ


รูปภาพของ webmaster

11 ส.ค. งานวันแม่แห่งชาติ

         วันนี้ 11 สิงหาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. คณะครู นักเรียน และตัวแทนคุณแม่ ของนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ที่สนามโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย