26 มิ.ย. วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด


รูปภาพของ webmaster

           วันที่ 26 มิ.ย. 2552 วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว