กีฬาเน็ตบอล (Net Ball)


รูปภาพของ kalayarat

 

Tongue outตำแหน่งที่เล่นและลักษณะแต่ละตำแหน่งTongue out

          Center : C   เป็นผู้เล่นที่สามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งสนามแต่ไม่สามารถเข้าสู่พื้นที่ครึ่งวงกลมยิงประตูได้  เป็นผู้เล่นที่เชื่อมต่อการเล่นระหว่างการเล่นแดนรับ ( defence third )  และผู้เล่นแดนรุก ( attacking third )  ใช้ลักษณะการป้องกัน 1 ต่อ 1 ต่อผู้เล่นตำแหน่ง  Center : C  ทีมตรงข้าม  ทักษะที่สำคัญ  คือ  การส่งบอล  การใช้เท้า  และสายตาดี
          Goal Attack : GA   เป็นผู้เล่นที่สามารถเคลื่อนที่ภายในพื้นที่แดนกลางสนาม ( Center Third )  พื้นที่เขตแดนประตู ( Goal Third )  และพื้นที่ครึ่งวงกลมยิงประตู  เป็นผู้เล่นที่สามารถยิงประตูได้  ต้องเล่นประสานงานกับ Goal Shooter : GS  นอกจากนั้นต้องประสานงานกับ  Wing Attack : WA  เพื่อที่จะบบอลในพื้นที่แดนกลางสนามและส่งบอลต่อ     ให้  Goal Shooter : GS  มีหน้าที่ป้องกัน  Goal Defence : GD  ทักษะที่สำคัญ คือ ต้องฉลาดหาพื้นที่ว่างและสื่อสารกับ  Wind Attack : WA  สามารถยิงประตูและ
แย่งบอลจากการยิงประตูได้
          Goal Shooter : GS   เป็นผู้เล่นที่สามารถเคลื่อนที่เข้าไปในครึ่งวงกลมประตู  และพื้นที่เขตแดนประตู  บทบาทที่สำคัญ  คือ  ยิงประตู  ต้องประสานงานสื่อสารกับ  Goal Attack “ GA  ป้องกัน 1 ต่อ 1 กับ Goal Keeper : GK  ทักษะ คือ  ส่งบอลระยะสั้น  เคลื่อนที่อย่างฉลาด  ยิงประตูและแย่งบอลจากการยิงประตู
          Wing Attack : WA   เป็นผู้เล่นที่สามารถเคลื่อนที่เข้าเล่นได้ในพื้นที่แดนกลางสนามและเขตแดนประตู  แต่เข้าไปในพื้นที่ครึ่งวงกลมยิงประตูไม่ได้ เป็นบุคคลสำคัญที่ส่งบอลให้ Goal Shooter : GS  และ มักจะเป็นผู้ส่งบอลต่อจากพื้นที่แดนกลางสนามป้องกัน 
1 ต่อ 1
          Wing Defence : WD  ทักษะที่ดีต้องเคลื่อนที่เร็ว  การส่งบอล  การใช้เท้า  สายตา  และการเคลื่อนที่ในพื้นที่อย่างฉลาด
Goal Defence : GD   เป็นผู้เล่นที่ป้องกัน  Goal Attack : GA  แบบ 1 ต่อ 1 สามารถป้องกันในเขตแดนประตูและในพื้นที่ครึ่งวงกลมยิงประตู  ทักษะที่สำคัญ  คือ  การคาดการณ์ล่วงหน้า   การขโมยบอล  การกระโดดแบ่งบอลหลังจากการยิงประตู  และป้องกัน 1 ต่อ 1
          Wing Defence : WD   เป็นผู้เล่นที่เล่นในแดนกลางสนามและเขตแดนป้องกัน  ป้องกัน 1 ต่อ 1  Wing Attack : WA  นอกจากนั้นสามารถเป็นผู้เล่นที่จู่โจมในการส่งบอลผ่านแดนกลางและการส่งบอลที่ผ่านเส้นขวาง  ทักษะที่สำคัญ  คือการป้องกัน 1 ต่อ 1
          Goal Keeper : GK   เป็นผู้เล่นที่เล่นในพื้นที่เขตแดนประตูและเข้าพื้นที่ครึ่งวงกลมยิงประตูได้  สามารถจู่โจมต่อผู้เล่นทีมตรงข้ามภายในพื้นที่นั้นได้  สามารถส่งบอลเข้าเล่นในสนามที่เล่นประตูและครึ่งทางของเส้นข้างสนามในพื้นที่เขตแดนประตู ทักษะ คือ การคาดการณ์ล่วงหน้า  การขโมยบอล  การกระโดดแย่งบอลหลังจากการยิงประตู  และป้องกัน  1 ต่อ 1

อ้างอิงจาก  www.totallyultimate.files.wordpress 

ส่วนประกอบของสนามเน็ตบอล

ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาเนตบอล
Infringements               การละเมิด
Contact                       การปะทะ
Obstruction                  การสกัดกั้นน้อยกว่า  3  ฟุต
Penalty                        บทลงโทษ
Penalty Pass                 ส่งโทษ(ใช้ในกรณีที่มีการละเมิดนอกโค้งวงกลมยิงประตูในลักษณะมีการปะทะหรือสกัดกั้นน้อยกว่า 3 ฟุต)
Penalty Pass or Shot      ส่งหรือยิงประตูโทษ (ใช้ในกรณีที่มีการละเมิดในโค้งวงกลมยิงประตูในลักษณะมีการปะทะหรือสกัดกั้น
                                  น้อยกว่า  3  ฟุต )
Free Pass                     ส่งลูกกินเปล่า  ( ใช้ในกรณีที่ล้ำแดน  การใช้เท้าผิดระเบียบ )
Advantages                  การที่ทีมรุกกำลังได้เปรียบ  ผู้ตัดสินจะขานคำนี้  เพื่อให้เล่นต่อไป
By the side                   การให้ยินด้านข้างของบุคคลที่เรากระทำผิดระเบียบต่อเขา
Toss Up                       โยนบอล
Throw in                      การส่งบอลด้านเส้นข้าง  หรือด้านหลัง  ในกรณีที่ลูกออกนอกเส้น
Stepping                      การใช้เท้าผิดระเบียบ
Where the infringement Occurred           ณ  จุดที่มีการละเมิด
Repossessions                การกลับมาครอบครองบอลใหม่  โดยผู้เล่นคนอื่นยังไม่โดนบอล  ถือว่าผิดระเบียบ
Play with the ball            การเล่นกับบอลอย่างผิดระเบียบ
Hopping                        การกระโดดรับบอล  อย่างผิดระเบียบ
Breaking                        การเข้าเล่นลูก  Center Pass ก่อนที่ผู้ตัดสินจะเป่านกหวีดเริ่มเล่น
Play on                          ให้เล่นต่อไป

อ้างอิงจาก www.freeza.vic.gov.au