โรคมะเร็งโพรงจมูกโรคมะเร็งโพรงจมูก

 แหล่งที่มา http://img252.imageshack.us/i/imagesimagepopupsinusitef9.jpg

1. ชื่อโรค โรคมะเร็งโพรงจมูก   ( nasal cavity cancer )
2. อยู่ในกลุ่ม โรคประเภททางเดินหายใจ
3. ผู้ค้นพบ    ไม่ปรากฏผู้ค้นพบ แต่มีการวิจัยของศาสตราจารย์นายแพทย์ อภิวัฒน์ มุทิรางกูร เกี่ยวกับโรคมะเร็งโพรงจมูก
4. สาเหตุของอาการเกิดโรค 
4.1 เชื้อโรค

เกิดจากการที่เรารับประทานอาหารที่ปิ้งๆ ย่างๆ บ่อยหรือทานเป็นประจำ เพราะจากการที่เราสูดดมเอากลิ่นหรือควันที่เกิดจากการย่างเข้าไปเป็นเวลานาน และจำนวนมาก ก่อให้เกิดสารมะเร็งที่มีชื่อว่า "ไนโตรซามีน" ซึ่งถ้าสูดดมหรือทานอาหารที่มีลักษณะไหม้เกรียมบ่อยๆ รับรองว่าโอกาสเสี่ยงนั้นมีสูงทีเดียว ทั้งๆ ที่โรคนี้นั้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากพันธุกรรม แต่ในสภาวะแวดล้อม บวกกับปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคก็สามารถทำให้เป็นโรคนี้ได้เช่นกัน
 ส่วนสาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคนี้ได้ง่ายขึ้น ก็เกิดจากคนที่มีระบบหายใจบกพร่อง ภูมิแพ้ และอาจจะมีอาการระคายเคืองทันทีที่ได้สูดกลิ่นควันนี้เป็นเวลานาน
5. อาการของโรค
หูอื้อ ก้อนที่คอเลือดกำเดาคัดจมูกปวดศีรษะหน้าชา มองเห็นภาพซ้อน
6. วิธีการรักษา
การประเมินความรุนแรงของโรคโดยการตรวจเลือด
* การเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
* การฉายรังสี การให้เคมีบำบัด ขึ้นกับความรุนแรงของโรค

7. วิธีการป้องกัน/การปฏิบัติตน  
เลือกทานอาหารที่สุกและไม่มีลักษณะที่ไหม้เกรียมจนเกินไป สถานที่ในการรับประทานก็มีส่วนสำคัญ ควรเลือกหาสถานที่ที่ปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อกลิ่นและควันจะได้ไม่ลอยอบอวลอยู่ในบริเวณที่นั่ง ถ้าเพียงแต่เรารู้จักป้องกันตัวเองและใส่ใจตัวเองสักนิด เราก็จะรอดพ้นจากโรคร้ายที่มาพร้อมกับอาหารที่เรารับประทานบ่อยๆ
8. สะท้อนความคิดเห็น
8.1 ทำไมถึงสนใจเรื่องนี้

เป็นโรคที่ใกล้ตัว ซึ่งเกิดจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกๆวัน    
8.2 คิดอย่างไรกับโรคนี้
เป็นโรคที่อันตราย แต่ถ้าหากดูแลตัวเอง ก็สามารถรักษาให้หายขาดได้
แหล่งที่มา : http://www.nci.go.th/knowledge/nose.htm          
               http://board.palungjit.com/f9/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%81-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B0-33395.html
              http://www.lampangcancer.com/lpccWebnew/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=46

 


รูปภาพของ kalayarat

ขอบคุณค่ะ ตรวจแล้ว

.กัลยารัตน์   เมธีวีรวงศ์