มะเร็งไฝ...ภัยอันน่ากลัว!!!


รูปภาพของ sss27117

 มะเร็งไฝ 

ชื่อโรค มะเร็งไฝ Melanoma

อยู่ในกลุ่มโรคประเภท  ผิวหนัง

ผู้ค้นพบ รศ.นพ.นภดล นพคุณ นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

สาเหตุของการเกิดโรค

 เป็นมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ melanocyte ที่แบ่งตัวนอกเหนือการควบคุมของร่างกาย ถ้าเกิดที่ผิวหนังเรียก cutaneous melanoma
เกิดที่ตาเรียก ocular melanoma โดยทั่วไปเกิดบริเวณลำตัว ขา ถ้าคนผิวดำมักเกิดที่เล็บ โดยทั่วไปมะเร็งแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองและอาจพบที่อวัยวะอื่นๆได้เรียก metastasis melanoma

อาการของโรค

อาการเริ่มแรกมักเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลง ขนาด สี รูปร่าง ขอบ บางรายอาจมีอาการคัน มีขุยหากเป็นมากขึ้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงของความแข็ง หากพบมะเร็งเริ่มต้นการรักษาจะหายขาด แต่หากรุกลามเข้าใต้ผิวหนังมะเร็งอาจแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น


Asymmetry รูปร่างไม่สมดุล

 

http://lifestyle.kingsolder.com/image_lifestyle/20071027125519650.jpg

Border ขอบไม่เรียบ เป็นรอยขรุขระ

 

http://lifestyle.kingsolder.com/image_lifestyle/20071027125543557.jpg


Color มีการเปลี่ยนของสี

 

http://lifestyle.kingsolder.com/image_lifestyle/20071027125558853.jpg


Diameter ขนาดใหญ่ขึ้น

 

http://lifestyle.kingsolder.com/image_lifestyle/20071027125611821.jpg

 


รูปภาพของ kalayarat

ขอบคุณค่ะ ตรวจแล้ว

.กัลยารัตน์   เมธีวีรวงศ์


รูปภาพของ sss27122

ดีนะที่มีแค่ขี้แมลงวัน