การตรวจเลือด

 

Homeผู้จัดทำโรคเอดส์คืออะไร

nm_samoy@hotmail.com

การตรวจเลือด

 

1.    จะทราบได้อย่างไรว่าติดเชื้อเอดส์

        ทราบได้โดยการตรวจเลือดและน้ำลาย  วัดระดับแอนติบอดีต่อเชื้อเอดส์ ซึ่งถ้าการตรวจเบื้องต้นด้วยวิธีอีไลซ่า  (Elisa: Enzyme-Linked-lmmunosorbent Assay)   ซึ่งเป็นวิธีการตรวจหาแอนติบอดีในเลือดว่ามีแอนติบอดีที่ทำปฏิกิริยากับเชื้อเอดส์เกิดขึ้นหรือไม่ ถ้ามีก็จะทำให้น้ำยาที่ใช้ทดสอบเปลี่ยนสีแดงว่าเลือดมีผลเป็นบวก คือมีการติดเชื้อเอดส์  ซึ่งจะต้องทำการตรวจสอบด้วยวิธีเวสเทิร์นบลอท (Western Blot)   ซ้ำอีกครั้ง  เพื่อยืนยันว่ามีแอนติบอดีต่อเชื้อเอดส์จริง  ถ้ามีผลเป็นบวกอีกก็แสดงว่ามีการติดเชื้อเอดส์  แต่การตรวจอาจให้ผลเป็นลบ(negative  หรือไม่พบแอนติบอดี) ในกรณีที่เพิ่งได้รับเชื้อ  และร่างกายยังไม่ได้สร้างแอนติบอดี ดังนั้นในการศึกษาวิจัยนักวิทยาศาสตร์จะใช้วิธีการหาโปรตีนชนิดp24  ซึ่งเป็นแอนติเจนของตัวเชื้อเอดส์วิธีนี้จะให้ผลการตรวจที่แม่นยำและตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะติดเชื้อใหม่ๆ

แอนติบอดี :  สารโปรตีนที่ร่างกายผลิตขึ้นเพื่อต่อสู้หรือกำจัดเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกาย

แอนติเจน  :  เชื้อโรคหรือโมเลกุลแปลกปลอม  ที่เข้ามาในร่างกาย

P24        :   โปรตีนในส่วนแกนกลางของไวรัส

2.    เมื่อใดจึงสงสัยว่าตนเองติดเชื้อเอดส์

        ควรสงสัยเมื่อตนเองมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์  เช่น  เคยมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการหรือคนที่สงสัยว่าจะเป็นเอดส์  หรือเคยใช้เข็มฉีดยาไม่สะอาดร่วมกับผู้อื่น   หากไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่กล่าวมาแล้ว  แต่มีอาการผิดปกติที่สงสัย  ก็ไม่ควรสรุปว่าตนเองติดเชื้อเอดส์  โดยไม่ได้รับการตรวจเลือดยืนยันแน่นอนจากแพทย์ก่อน

3.    หลังจากไปมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์แล้ว ใช้เวลานานเท่าใด จึงจะตรวจเลือดหาเชื้อเอดส์ได้

        โดยทั่วไปเมื่อได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายจะต้องใช้เวลาหลังจากนั้นประมาณ  6 สัปดาห์-3 เดือน จึงจะเริ่มตรวจพบหรือทราบได้ว่ามีการติดเชื้อเอดส์   ถ้าตรวจเลือดทันทีหลังสัมผัสโรคแล้วได้ผลเป็นลบอาจทำให้เข้าใจผิดคิดว่าไม่ติดโรคมาก็ได้  อย่างไรก็ตามถ้าไม่แน่ใจควรตรวจซ้ำใหม่ภายหลัง 3 เดือน

4.    ถ้าผลเลือดเป็นบวกต่อเชื้อเอดส์แล้ว  มีโอกาสเปลี่ยนเป็นลบได้หรือไม่

        ไม่ได้  เพราะว่าคนที่ผลเลือดเป็นบวกหลังจากการตรวจยืนยันเป็นครั้งที่  2 แล้วก็จะยังคงมีผลบวกเช่นนั้นไปตลอดชีวิต

5.    ทำไมจึงไม่ตรวจเลือดทุกๆคนเพื่อจะได้ทราบว่าใครมีเชื้อเอดส์บ้าง

         การตรวจเลือดทุกคนเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะมีปัญหาหลายด้านทั้งอุปกรณ์   กำลังคน   งบประมาณ  นอกจากนี้การบังคับตรวจ  อาจทำให้คนที่ไม่เต็มใจพยายามหลบซ่อนตัวอีกด้วยซึ่งอาจจะเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงอยู่แล้ว จึงไม่เป็นผลดีต่อใคร  อีกประการหนึ่งสำหรับผู้ที่ตรวจเลือดแล้วได้ผลลบ  ถ้าเขายังมีพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงอยู่อีกเขาก็จะมีเลือดบวกในที่สุด    จึงไม่มีประโยชน์ในการตรวจเลือดทุกคน

6.    การตรวจเลือด  ไม่ได้หยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์แต่อย่างใดใช่หรือไม่

         ใช่ การตรวจเลือดหาเชื้อเอดส์ ควรใช้หลักความสมัครใจโดยเจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวก  มีการติดตามผล  ให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ  ให้มีการป้องกันตนเอง  และเลิกพฤติกรรมเสี่ยง  จะป้องการแพร่ระบาดของเชื้อได้ดีกว่า

7.    จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องตรวจเลือดหาเชื้อเอดส์

          ไม่จำเป็น  นอกจากมีพฤติกรรมเสี่ยง  เช่น มีคู่นอนหลายคน  ชอบเที่ยวผู้หญิงหรือเป็นหญิงบริการหรือเคยใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น  ก่อนการตรวจเลือดควรจะได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ก่อน  ถ้าผลการตรวจเลือดเป็นบวกต้องได้รับคำปรึกษาจากแพทย์อย่างใกล้ชิด   และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดระมัดระวังตนเองไม่แพร่เชื้อให้คนอื่น  แม้จะตรวจเลือดได้ผลลบ  ก็ควรเลิกพฤติกรรมเสี่ยงไม่ประพฤติปฏิบัติต่อไป

8.    ถ้าต้องการตรวจเลือดแต่ไม่ต้องการให้ใครทราบจะทำอย่างไร

          ไปตรวจตามสถานบริการตรวจเลือดที่เรียกว่า  คลินิกนิรนาม หมายความว่า การตรวจเลือดซึ่งไม่ต้องบอกชื่อ  และที่อยู่จริงเพียงแต่แจ้งรหัสหรือหมายเลขกับคลินิก  ขณะนี้ที่สภากาชาดไทยได้เปิดให้บริการแล้ว

9.     คลินิกนิรนามคืออะไร

        คลินิกนิรนามในการตรวจเลือดหาเชื้อเอดส์คือ   สถานที่ที่ผู้ซึ่งอยากมีความรู้หรือมีข้อข้องใจเกี่ยวกับโรคเอดส์สามารถไปขอความรู้  คำปรึกษา  และขอรับการตรวจเลือดหาเชื้อเอดส์ได้โดยไม่ต้องบอกชื่อและที่อยู่  ทางคลินิกจะใช้รหัสเลขที่แทนชื่อของผู้มาขอใช้บริการ  เมื่อตรวจพบว่าติดเชื้อเอดส์จะมีเฉพาะผู้มาขอใช้บริการเท่านั้นที่ทราบผล   และไม่มีการรายงานผลการตรวจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือนายจ้างทราบ  จึงมั่นใจได้ว่าความลับจะไม่ถูกเปิดเผย

ที่กรุงเทพฯคลินิกนิรนามตั้งอยู่ภายในบริเวณสถานเสาวภาหรือสวนงูของสภากาชาติไทย ข้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  เปิดบริการระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลา    12.00 - 19.00 น.  และวันเสาร์  เวลา  9.00 - 12.00 น.

        ต่างจังหวัด  ติดต่อได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  หรือโรงพยาบาลจังหวัดทุกแห่ง


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Miss Kanyarat ouchai. All rights reserved.