ยุคของมนุษย์

 

 
Gallery 
สายพันธุ์มนุษย์ 
วัฒนธรรมมนุษย์ 
เผ่าพันธุ์มนุษย์ 
ยุคของมนุษย์ 
แบ่งยุคประวัติศาสตร์ 
ปรา-หวัด 
Links 
Contact me 

 

bullet03_blue.gif ยุคหิน

         นักประวัติศาสตร์ได้แบ่งยุคตามความเจริญที่มนุษย์รู้จักเอาทรัพยากรของธรรมชาติมาสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็นยุคต่างๆเช่นยุคหิน ยุคบรอนซ์ และยุคเหล็ก

        "ยุคหิน"ตามที่นักประวัติศาสตร์กำหนดไว้กลายเป็นช่วงเวลานานที่สุด"ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์"และเป็นยุคที่สร้างความยุ่งยากซับซ้อนมากที่สุดให้กับนักศึกษาประวัติศาสตร์อารยธรรมของมนุษย์

        ความยุ่งยากของยุคหิน

        ถ้าหากเราไม่ได้ศึกษาเรื่องจุดกำเนิดของมนุษย์หรือประวัติความเป็นมาของมนุษย์แล้วเอา"นิยาม"ของนักวิทยาศาสตร์ที่กำหนดไว้ว่า"มนุษย์คือพวกที่รู้จักเครื่องมือเครื่องใช้"มากำหนดยุคทางประวัติศาสตร์อย่างที่นักโบราณคดีได้กำหนดไว้มานานแล้วว่า"เครื่องมือทำด้วยหินที่ค้นพบคือเครื่องมือของมนุษย์" จึงเป็นเรื่องของความไม่ถูกต้องและเกิดความผิดพลาด

        มนุษย์สมัยใหม่แบบปัจจุบันคือโฮโมซาเปียนเริ่มเกิดขึ้นมาบนโลกนี้เมื่อประมาณปี50,000ก่อนค.ศ.ดังนั้นการศึกษาประวัติศาสตร์และการแบ่งยุคประวัติศาสตร์ของมนุษย์จึงต้องแก้ไขใหม่ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ความจริงเริ่มต้นเมื่อมนุษย์แบบปัจจุบันเกิด คือเมื่อ50,000ปีมาแล้ว ช่วงเวลาที่เลยจากนั้นไปไม่ใช่เรื่องของมนุษย์ปัจจุบันแต่เป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์โฮมินิดพันธุ์อื่นๆที่ไม่ใช่โฮโมซาเปียน เพราะฉะนั้นการแบ่งยุคประวัติศาสตร์ของมนุษย์ใหม่อย่าเอาประวัติศาสตร์ของมนุษย์ไปปะปนกับประวัติศาสตร์ของสัตว์คล้ายมนุษย์เช่นประวัติศาสตร์ของออสตราโลพิธีคัส โฮโมอิเลคตัส หรือแม้กระทั่งมนุษย์นีนเดอร์ธัล ซึ่งต่างก็สูญพันธุ์ไปหมดแล้ว คงมีแต่มนุษย์พันธุ์ปัจจุบันนี้เท่านั้นที่ยังคงมีชีวิตอยู่ต่อมาจากจุดเริ่มต้นกำเนิดเมื่อ50,000ปีมาแล้ว

        ดังนั้นยุคประวัติศาสตร์ของมนุษย์จึงควรเริ่มต้นเมื่อมนุษย์พันธุ์ปัจจุบันเกิดขึ้น หมายความว่า"ยุคประวัติศาสตร์"เริ่มต้นเมื่อประมาณ50,000ปีก่อนค.ศ.ถัดจากนั้นขึ้นไปเป็น"ยุคก่อนประวัติศาสตร์"เครื่องมือทำด้วยหินทุกชิ้นที่มีอายุเกินกว่า50,000ปีขึ้นไปเป็นเครื่องมือหินของมนุษย์คนละพันธุ์กับมนุษย์แบบปัจจุบัน และเป็น"พันธุ์"ที่สาบสูญไปหมดแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นยังมีลักษณะเป็นสัตว์คล้ายมนุษย์ หรือมนุษย์วานรมากกว่าเป็นมนุษย์จริงๆอย่างมนุษย์ปัจจุบัน

        หากว่าเราแบ่งยุคประวัติศาสตร์ของมนุษย์เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่มนุษย์ที่แท้จริงเกิดขึ้น ความชัดเจนจะชัดเจนมากขึ้น เพราะเราจะรู้ได้ทันทีว่า"ยุคหิน"ที่เคยแบ่งไว้ครอบคลุมเวลายาวนานตั้งแต่ยุคหินเก่า ยุคหินกลางและยุคหินใหม่ นับเป็นช่วงเวลาทั้งสิ้นตั้ง2,000,000ปี-10,000ปีก่อนค.ศ.นั้น ความจริงควรเป็นเวลายุคประวัติศาสตร์ของเครื่องมือหินมากกว่าโดยจะอธิบายประกอบด้วยว่าเครื่องมือหินอายุ10,000-2,000,000ปีเป็นเครื่องมือของโฮมินิดพันธุ์หนึ่งเรียกว่าออสตราโลพิธีคัส สัตว์ครึ่งลิงครึ่งมนุษย์ทำไว้ เครื่องมือหินตั้งแต่1,000,000-250,000ปีเป็นเครื่องมือที่โฮมินิดอีกพันธุ์หนึ่งมีรูปร่างเป็นมนุษย์วานรมากกว่าเรียกว่าโฮโมอิเลคตัสทำไว้ ส่วนเครื่องมือทำด้วยหินมีอายุตั้งแต่250,000-50,000ปีก่อนค.ศ.เป็นเครื่องมือของมนุษย์นีนเดอร์ธัลซึ่งเป็นมนุษย์คล้ายกับปัจจุบันมาก(แต่ก็ไม่ใช่มนุษย์อย่างปัจจุบันที่แท้จริง)ได้ทำไว้ เครื่องมือหินอายุตั้งแต่ปี50,000ก่อนค.ศ.จนถึงปัจจุบันจึงจะถือว่าเป็นเครื่องมือหินของมนุษย์

        การกำหนดไว้ดังกล่าวจึงเป็นการกำหนดเรื่องราวเกี่ยวกับ"ประวัติศาสตร์เครื่องมือหิน"ตามสภาพความเป็นจริง ไม่ใช่เอามารวมไว้เป็นประวัติศาสตร์ของมนุษย์และกำหนดให้ช่วงเวลาอันยาวนานตั้งแต่2,000,000ปีมาแล้วว่าเป็นช่วงเวลาของมนุษย์ที่รู้จักทำเครื่องมือด้วยหิน ซึ่งความจริงด้พิสูจน์ออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามนุษย์ที่แท้จริงอย่างมนุษย์ที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันเกิดมาเมื่อประมาณ50,000ปีมานี้เอง

woman_costume_france.gif

   

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2001 MissSarinthip wasoontaratorn All rights reserved.