ผลส้มแขกช่วยลดไขมันได้อย่างไร

            ส้มแขก เป็นพืชในสกุลการ์ซีเนีย มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า การ์ซีเนีย ไฮดรอกซี ซิตริก แอซิด (Garcinia Hydroxy Citric Acid : HCA) ผลไม้ในสกุลนี้ส่วนใหญ่จะมีรสชาติข้างเปรี้ยว (มะขามเปียก ส้มป่อย) เพราะมีกรดผลไม้อยู่เป็นจำนวนมาก เช่น citric acid, tartaric acid, malic acid เป็นต้น ส้มแขกมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดีย ศรีลังกา และพบได้ทั่วไปในป่าประเภทร้อนชื้น ในประเทศไทยพบมากทางภาคใต้

            ส่วนที่เรียกกันทั่วไปว่าส้มแขกเป็นเพราะอาหารอินเดียและมาเลเซียหลายชนิด เช่น แกงกะหรี่ แกงมัสมั่น จะใช้ส้มแขกประกอบอาหารแทนมะขามเปียก ก็เละเรียกติดปากว่า ส้มแขก ที่จริง ส้มแขกสามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย แต่คงเป็นเพราะทางภาคใต้รู้นักที่จะนำส้มแขกมาประกอบอาหารกันมาก ก็เลยปลูกกันมากกว่าที่อื่น ๆ ส้มแขกในประเทศไทยมีสรรพคุณตามตำราพื้นบ้าน คือ บรรเทาอาการปวดท้องในสตรีมีครรภ์ เป็นยาระบายอ่อน ๆ ซึ่งสารในส้มแขกจะถูกขับออกทางไตโดยไม่ถูกทำลาย (ไม่ผ่านตับ) และออกฤทธิ์เป็นยาขับปัสสาวะด้วย ก่อนหน้าที่จะมีการค้นพบคุณสมบัติพิเศษของผลส้มแขกว่าช่วยลดไขมันส่วนเกินได้ ส้มแขกตากแห้งมีราคาถูกมากในท้องตลาด โดยเฉพาะในตลาดสดต่างจังหวัด ปัจจุบันส้มแขกตากแห้งมีราคาสูงมากทีเดียว

สารสกัดจากผลส้มแขกช่วยลดไขมันได้อย่างไร

            จากผลการศึกษาวิจัย (ของนักวิทยาศาสตร์ไทย ซึ่งนำโดยศาสตราจารย์ ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตราและคณะ) ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของสารสกัดจากผลส้มแขก (HCA) ว่าสามารถช่วยลดไขมันในร่างกายได้ดี โดยที่สาร HCA จะไปขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแป้งและน้ำตาลเป็นไขมันได้บางส่วน (ร้อยละ 40-70 ซึ่งจะเป็นกระบวนการหลังจากที่ร่างกายได้นำเอาพลังงานที่ควรได้รับจากแป้งและน้ำตาลไปใช้อย่างเพียงพอแล้ว) ไขมันจึงถูกสร้างน้อยลงร่างกายมีพลังงานมากขึ้นเพราะไกลโคเจนไม่ได้ถูกเปลี่ยนไปเป็นไขมันทั้งหมด เพราะฉะนั้นแหล่งสะสมพลังงานจึงเต็มนานขึ้น ผลคืออิ่มนานขึ้น หิวช้าลง (กินได้น้อย) ลดความอยากอาหารระหว่างมื้อลงได้

ที่มา : หนังสือหมอชาวบ้าน ปีที่ 21 ฉบับที่ 248 ธันวาคม 2542 

จัดทำโดย           
อรทัย  อังกูรทัศนียรัตน์     
ภาวินี  ลาภสุขกิจกุล        
ม.5/6  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

Back to Main