ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2543 มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว

กดแป้น Ctrl+F5 ใหม่ทุกครั้ง เพราะปรับปรุงข้อมูลทุกวัน
ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อ
 

  แบบทดสอบสาระที่ 1 ภาษาไทย

  แบบทดสอบสาระที่ 3 วิทยาศาสตร์

  แบบทดสอบสาระที่ 4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  แบบทดสอบสาระที่ 5 สุขศึกษาและพลศึกษา

01 วิชาภาษาไทย

02 วิชาสังคมศึกษา

03 วิชาภาษาอังกฤษ

04 วิชาคณิตศาสตร์1

 • พ.ศ. 2524 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2525 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2526 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2527 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2528 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2529 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2530 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2531 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2532 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2533
 • พ.ศ. 2534
 • พ.ศ. 2535
 • พ.ศ. 2536
 • พ.ศ. 2537 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2538 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2539 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2540 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2541 มีนาคม (สูญหาย)  ตุลาคม (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2542 มีนาคม  ตุลาคม (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2543 มีนาคม (สูญหาย)  ตุลาคม (สูญหาย)

05 วิชาเคมี

 • พ.ศ. 2524 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2525 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2526 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2527 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2528 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2529 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2530 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2531 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2532 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2533 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2534
 • พ.ศ. 2535 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2536 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2537 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2538 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2539 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2540 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2541 มีนาคม  ตุลาคม (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2542 มีนาคม (สูญหาย)  ตุลาคม (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2543 มีนาคม  ตุลาคม (สูญหาย)

06 วิชาฟิสิกส์

 • พ.ศ. 2524 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2525 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2526 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2527 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2528 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2529 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2530 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2531 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2532 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2533 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2534 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2535 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2536 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2537 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2538 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2539 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2540 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2541 มีนาคม (สูญหาย)  ตุลาคม (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2542 มีนาคม (สูญหาย)  ตุลาคม (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2543 มีนาคม (สูญหาย)  ตุลาคม (สูญหาย)

07 วิชาชีววิทยา

09 วิชาคณิตศาสตร์2

 • พ.ศ. 2524 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2525 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2526 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2527 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2528 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2529 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2530 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2531 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2532 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2533 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2534 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2535 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2536 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2537 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2538 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2539 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2540 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2541 มีนาคม (สูญหาย)  ตุลาคม (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2542 มีนาคม (สูญหาย)  ตุลาคม (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2543 มีนาคม (สูญหาย)  ตุลาคม (สูญหาย)

16 วิชาพื้นฐานวิศวกรรม

 • พ.ศ. 2539 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2540 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2541 มีนาคม (สูญหาย)  ตุลาคม (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2542 มีนาคม (สูญหาย)  ตุลาคม (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2543 มีนาคม (สูญหาย)  ตุลาคม (สูญหาย)

17 วิชาวัดแววความเป็นครู

 • พ.ศ. 2538 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2539 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2540 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2541 มีนาคม (สูญหาย)  ตุลาคม (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2542 มีนาคม (สูญหาย)  ตุลาคม (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2543 มีนาคม (สูญหาย)  ตุลาคม (สูญหาย)

47 วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

 • พ.ศ. 2524 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2525 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2526 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2527 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2528 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2529 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2530 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2531 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2532 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2533 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2534
 • พ.ศ. 2535 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2536 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2537 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2538 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2539
 • พ.ศ. 2540 (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2541 มีนาคม (สูญหาย)  ตุลาคม (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2542 มีนาคม  ตุลาคม (สูญหาย)
 • พ.ศ. 2543 มีนาคม (สูญหาย)  ตุลาคม (สูญหาย)

 

 

 

 

 ยังไม่มีข้อมูล