ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2543 มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว

กดแป้น Ctrl+F5 ใหม่ทุกครั้ง เพราะปรับปรุงข้อมูลทุกวัน
ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อ
 

    แบบทดสอบสาระที่ 1 ภาษาไทย

    แบบทดสอบสาระที่ 3 วิทยาศาสตร์

    แบบทดสอบสาระที่ 4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    แบบทดสอบสาระที่ 7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

 

 

 ยังไม่มีข้อมูล