ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2543 มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว

กดแป้น Ctrl+F5 ใหม่ทุกครั้ง เพราะปรับปรุงข้อมูลทุกวัน
ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อ
 

แจ้งให้ทราบ

          ข้อมูลที่นำมาแสดงทั้งหมดในส่วนนี้ มี 2 ส่วน คือ

  1. คลังข้อสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา เป็นผลงานในปีการศึกษา 2543 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์  ซึ่งเป็นปีแรกที่นักเรียนได้ฝึกเขียนเว็บเพจในรูปแบบทดสอบออนไลน์ ดังนั้นย่อมมีข้อผิดพลาด หากพบเห็นโปรดชี้แนะ บอกกล่าวมาที่เราได้ครับ
    • ข้อสอบมีหลายพ.ศ. และหลายข้อสูญหายไป เนื่องจากเครื่องแม่ข่ายเดิม คือ SchoolNet ที่เป็นหน่วยงานภาครัฐให้ยืมใช้ถูกปิดไป ทำให้ดึงข้อมูลกลับมาไม่หมด ต้องขออภัยด้วยครับ
    • ถ้าต้องการทำแบบ E-learning ต้องเข้าไปที่ห้อง  E-learning จะสมบูรณ์แบบมาก
    • สามารถดาวน์โหลดข้อสอบทุกวิชา ตั้งแต่ปี 2543 - ปีจจุบัน โดย คลิกที่นี่ โดยเป้น .pdf
    • ข้อสอบทั้งหมดเก็บไว้ที่ www.thaigoodview.com/library/entrance/gotowebentrance.html
  2. คลังแบบทดสอบทุกสาระวิชา ทุกช่วงชั้น เป็นผลงานนักเรียนในปี 2546

 

 

 

 ยังไม่มีข้อมูล

 

 

 ยังไม่มีข้อมูล