ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2543 มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว

กดแป้น Ctrl+F5 ใหม่ทุกครั้ง เพราะปรับปรุงข้อมูลทุกวัน
ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อ
 

Artroom การวาดรูป ของสุภัค ทิพย์ชลาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 

นาฏกเมืองจันทบุรี โดยครูหยาดพิรุณ  พวงสุวรรณ์ โรงเรียนบุญสมวิทยา  จันทบุรี

นาฎศิลป์ไทยเบื้องต้น โดยครูมัลลิกา สุทธิสถิตย์ โรงเรียนบ้านคลองกะพง จันทบุรี

ขลุ่ยไทย โดยครูสมชาย เอี่ยมแฉล้ม โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) สมุทรสงคราม

ซออู้แม่กลอง โดยครูนิตยา อำไพวรรณ โรงเรียนอนุบาลบางคนที สมุทรสงคราม

คณิตกับศิลปะ ของครูพินิจ แสงอรุณ   ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

วิชาการแกะสลักของอ่อน ของครูภาณุรัตน์ วังผา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม พะเยา

นาฏศิลป์ โดยครูอรริสา เตชะเทียมจันทร์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สมุทรปราการ

นาฏศิลป์ไทย วิชาศิลปะrพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 ของครูศรีสมบูรณ์  รัศมีโชติ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จังหวัดราชบุรี

เพลงพื้นบ้าน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูสำเนียง เรียนรัชตะ โรงเรียนศึกษานารี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

สี กับงานศิลปะ วิชา ศิลปศึกษา รหัส ศ 441ช่วงชั้นที่ 3 (ม.ต้น) ของครูสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต เพชรบุรี

 

 

 ยังไม่มีข้อมูล