ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2543 มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว

กดแป้น Ctrl+F5 ใหม่ทุกครั้ง เพราะปรับปรุงข้อมูลทุกวัน
ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อ
 

Oops!  ผิดอีกแล้ว ของนางสาวสุกัญญา  ธีรธวัชกุลุล นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

Easy English สำหรับทุกระดับชั้น ของนางสาวภัทรพร  นำศรีนิรันดร นางสาวดารุณี ทิพยกุลไพโรจน์ นางสาวอุษณีย์ ตั้งปฏิภาณ และนางสาวกนิษฐา นทีรมณ นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 

Valentine's Day and Meaning of Flowers โดยครูรัตติกาล คำแปง โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  พะเยา

เกมฝึกภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 โดยครูอรชร กลิ่นจันทร์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สมุทรปราการ

ทักษะทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยครูบุศรา จีดลำดวน โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สมุทรปราการ

Brush Up วิชาภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 4 โดยครูชัยชาญ สุวรรณอำภา โรงเรียนสายน้ำผึ้ง กทม.

เทศกาลที่น่ารู้ของชาวตะวันตก วิชาภาษาอังกฤษ ทุกช่วงชั้น ของครูวราภรณ์ ศรีมุล โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา หนองคาย

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิต  วิชาภาษาอังกฤษ ทุกระดับชั้น ครูรภัส  ถึงแก้ว โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

TENSE  สำหรับทุกช่วงชั้น ของครูบุญส่ง ชุมพล โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร หนองคาย

การเขียนประโยคบรรยายภาพ วิชาภาษาอังกฤษ ของครูเฉลิม  โตคำ โรงเรียนวังก้านเหลือง พิจิตร

สื่อการสอนภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับทุกระดับ ของครูชัยชาญ สุวรรณอำภา โรงเรียนสายน้ำผึ้ง กรุงเทพมหานคร

ภาษาฝรั่งเศส ม.4 เรื่อง ไปปารีส โดยครูพรรณี ชุติวัฒนธาดา ร.ร.ศรีพฤฒา กรุงเทพมหานคร

 

 

 ยังไม่มีข้อมูล