ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2543 มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว

กดแป้น Ctrl+F5 ใหม่ทุกครั้ง เพราะปรับปรุงข้อมูลทุกวัน
ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อ
 

Artroom การวาดรูป ของสุภัค ทิพย์ชลาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 

นาฏศิลป์ โดยครูอรริสา เตชะเทียมจันทร์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สมุทรปราการ

ขลุ่ยไทย โดยครูสมชาย เอี่ยมแฉล้ม โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) สมุทรสงคราม

ซออู้แม่กลอง โดยครูนิตยา อำไพวรรณ โรงเรียนอนุบาลบางคนที สมุทรสงคราม

คณิตกับศิลปะ ของครูพินิจ แสงอรุณ   ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

วิชาการแกะสลักของอ่อน ของครูภาณุรัตน์ วังผา  โรงเรียนดงเจนวิทยาคม พะเยา

 

 

 ยังไม่มีข้อมูล