ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2543 มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว

กดแป้น Ctrl+F5 ใหม่ทุกครั้ง เพราะปรับปรุงข้อมูลทุกวัน
ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อ
 

ยังไม่มีข้อมูล

 

ความรู้เพื่อคนไทย

วิชาเคมี

 

วิชาชีววิทยา

 

วิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

  นาโนเทคโนโลยี

  • นาโนเทคโนโลยี ... คืออะไรกันแน่? ปัจจุบันมีกระแสความสนใจในเรื่อง นาโนศาสตร์ (Nanoscience) และนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) เป็นอย่างมาก หลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นได้เริ่มทุ่มเงินงบประมาณอย่างสูงเพื่อการวิจัยด้านนี้ ประเทศไทยก็เช่นกัน ...

วิชาคณิตศาสตร์

 

 

ยังไม่มีข้อมูล