ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2543 มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว

กดแป้น Ctrl+F5 ใหม่ทุกครั้ง เพราะปรับปรุงข้อมูลทุกวัน
ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อ
 

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง กระบวนการคิดเลขยกกำลัง โดย อาจารย์จินดา พ่อค้าชำนาญ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม โดย อาจารย์จินดา พ่อค้าชำนาญ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง พหุนาม โดย อาจารย์จินดา พ่อค้าชำนาญ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง จำนวนจริง โดย อาจารย์จินดา พ่อค้าชำนาญ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง พาราโบลา โดย อาจารย์จินดา พ่อค้าชำนาญ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 

มารู้จักเศษส่วนกันเถอะ วิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ของครูจิรวัส สุคนธมาน โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ราชบุรี

สมการ วิชาคณิตศาตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ของครูวินัย อรุณมณี  และนางสาววนัชพร อรุณมณี  โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ราชบุรี

รูปเรขาคณิตและรูปทรงเรขาคณิต สาระคณิตศาสตร์ สำหรับชั้น ม.3 ของครูลำดวน โดยคำดี โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา ปราจีนบุรี

จำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของครูจันทร์สุดา จันทร์นนท์  โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ  สกลนคร.

เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของครูพาณี  เข้มแข็ง โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา กรุงเทพมหานคร

คณิตกับศิลปะ ของครูพินิจ แสงอรุณ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา

แบบฝึกทักษะการบวกลบคูณหารจำนวนเต็ม ของครูพงศักดิ์ วุฒิสันต์  โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

โปรแกรมฝึกคำนวณ IQ180 ของครูพงศักดิ์ วุฒิสันต์  โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

กุญแจแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว ของครูพงศักดิ์ วุฒิสันต์  โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

แบบฝึกทักษะการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว ชุดที่ 1 ของครูพงศักดิ์ วุฒิสันต์  โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

แบบฝึกทักษะการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว ชุดที่ 2 ของครูพงศักดิ์ วุฒิสันต์  โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

กุญแจแก้สมการดีกรีสองแบบเอนกประสงค์ ของครูพงศักดิ์ วุฒิสันต์  โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

แบบฝึกทักษะการแก้สมการเชิงเส้นบนเว็บ ของครูพงศักดิ์ วุฒิสันต์  โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

 

 

 ยังไม่มีข้อมูล