ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2543 มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว

กดแป้น Ctrl+F5 ใหม่ทุกครั้ง เพราะปรับปรุงข้อมูลทุกวัน
ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อ
 

จักวาลและอวกาศ ของนางสาวพีรยา รุ่งทรัพย์พาณิชย์ และนางสาวสมหญิง แซ่เล้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ประวัติและผลงานที่น่าสนใจของนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก ของนางสาวอารีรัตน์  รุ่งสิริเมธากุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ร่างกายของเรา ของนางสาวภัทริญา นึกสมหวัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 

ดาราศาสตร์และอวกาศ โดยครูวาสนา สุภาภรณ์ โรงเรียนบ้านชำโสม จันทบุรี

ปรากฎการณ์บนท้องฟ้า วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 โดยคุณครูประกอบ เพ็ญศิริ โรงเรียนอนุบาลบางคนที สมุทรสงคราม

เครือข่ายสารสนเทศดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน  สำหรับชั้น ทุกระดับชั้น ผู้จัดทำ นำมาจาก CD-Rom ดังนั้นเวลาเลือกให้เลือกจาก CD-rom

สิ่งลี้ลับในเอกภพ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ของครูอภิชาติ พงษ์ภู่ โรงเรียนบ้านวังพร้าว พิจิตร

พืชมหัศจรรย์ วิชาวิทยาศาสตร์ ครูจรัญ งูนิ่ม โรงเรียนบ้านแยง พิษณุโลก

ระบบสุริยะจักรวาล  วิชาวิทยาศาสตร์ ของครูสุวิชา ปู่ซึ้ง โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี พิษณุโลก

พลังงานกับชีวิต  สำหรับชั้น นักเรียนทั่วไป ของครูสิทธิชัย  ไตรโยธี โรงเรียนบ้านนาจาร สกลนคร

เรื่องของนัยน์ตา ของครูยุวดี ปั้นนพศรี โรงเรียนลับแลพิทยาคม อุตรดิตถ์

ไฟฟ้าน่ารู้ ของครูบุบผา บูรณสรรพสิทธ โรงเรียนวัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์ ฉะเชิงเทรา

การสืบพันธุ์ของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของครูณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ฉะเชิงเทรา

 

 

 ยังไม่มีข้อมูล