ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2543 มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว

กดแป้น Ctrl+F5 ใหม่ทุกครั้ง เพราะปรับปรุงข้อมูลทุกวัน
ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อ
 

 

 ยังไม่มีข้อมูล

 

รูปเรขาคณิตสองมิติ คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษา ของครูอรพรรณ อินทโชติ โรงเรียนวัดบางน้อย สมุทรสงคราม

ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง ของครูอรวรรณ ดำรงรัตน์ โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ สมุทรสงคราม

การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของครูทอหล่อ หงษ์มืด โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร

แผนภูมิภาพและแผนภูมิแท่ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของครูวันเพ็ญ ดีมี โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรุงเทพมหานคร

คณิตกับศิลปะ ของครูพินิจ แสงอรุณ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา

แบบฝึกทักษะการบวกลบคูณหารจำนวนเต็มของครูพงศักดิ์ วุฒิสันต์ โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

โปรแกรมฝึกคำนวณ IQ180 ของครูพงศักดิ์ วุฒิสันต์ โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

สนุกกับเกม (ประกอบวิชาคณิตศาสตร์) ของครูธีรัญญา ธีรานันท์ โรงเรียนบ้านปรือวาย ฉะเชิงเทรา

 

 

 ยังไม่มีข้อมูล