ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2543 มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว

กดแป้น Ctrl+F5 ใหม่ทุกครั้ง เพราะปรับปรุงข้อมูลทุกวัน
ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อ
 

วันตรุษจีน ของครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

กล้วยไม้ ของครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

วันลอยกระทง ของครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

ม้าก้านกล้วย ของครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

ใครหนอช่างคิดได้... ของนางสาวนุชนาถ ธีรศุภลักษณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปรับรูปแบบนำเสนอใหม่

ปลาหมอสี ของนางสาวอัญชลี  เกริกเกรียงไกร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปรับรูปแบบนำเสนอใหม่

99 Things not to miss in Thailand ของครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กำลังปรับปรุง

เทศน์มหาชาติ โดยทีมงานโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

วัดในภาคกลาง  ของนางสาววรรณวิศานต์ ลิขิตเดชาวัฒน์ และนางสาวอภิศรี มหัทธนทวี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปรับรูปแบบนำเสนอใหม่

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ของครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

วัดไทย ของนางสาววลีรัตน์ ทวีบรรจงสิน และนางสาวชนกพร สถาพรเจริญชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปรับรูปแบบนำเสนอใหม

ท่องเที่ยวป่าไทย ของนางสาวพัชรพรรณ เอกโชคประสิทธิ์ และนางสาวดวงพร เลาหวิรุฬห์กุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปรับรูปแบบนำเสนอใหม่

ประวัติวันครู รวบรวมโดยครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

คลื่นยักษ์ "ซูนามิ" (Tsunami) เรื่องราวที่ทุกคนต้องรู้ ของครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

บึงโขงหลง...สิ่งมหัศจรรย์ นักเรียนทั่วไป ของครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

เปลือกหอยสวยงาม ชั้นอนุบาล-ม.6 ของนางสาวโสธิพร ศรีประมง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นิทานนานาชาติ ชั้นอนุบาล ถึง ม.6 ของนางสาวสุภานี  มณีวาศ และนางสาวศิริลักษณ์  ก้องอจลานนท์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

เรื่องของผู้หญิง...กับ... ของนางสาวนราวรรณ  อนันดวัฒนพูน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

เรื่องน่ารู้ของไทย ของนางสาวนิภาดา วาจาจำเริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ครอบครัวคุณทองแดง ของนางสาวทวิตรา เจริญพงศ์ชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

แมว สัตว์เลี้ยงแสนน่ารัก  ของนางสาวนิธินันท์ โชคศิริมงคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ภาพลักษณ์ของแมลงปอ ของนางสาวเจนจิรา วีรมหาวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

The dog ของนางสาวจันทิรา เสนีย์รัตนประยูร เรื่องราวของสุนัข สัตว์เลี้ยงพันธ์ต่าง ๆ น่ารักมาก ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ดอกไม้เมืองหนาว  ของนางสาวอาวีพรรณ กองแก้ว และนางสาวจรัสกร โกศลธนุรเวทย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

สถานที่ที่สำคัญของโลก ของนางสาวลลิสา แซ่เอี้ยะ และนางสาวรจนา จรรยาฉลาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

แล้วจู่ ๆ หนูก็เพี้ยน ของนางสาวชุติธร เฉลิมวงศาเวช นำมาปรับปรุงใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ความรู้รอบตัว ของนางสาวสุพัฒน์กุล ภัคโชค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มาเลี้ยงปลาตู้กันเถอะ ของนางสาวประพาฬรัตน์ ศุภสิทธิจันทร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

เรารักรถไฟ ของนางสาววลีทิพย์ วาสนาภัทร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

อาหารเพื่อสุขภาพ ข องนางสาวอัญชลี หวลสิริโชติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

แฝดสาวหัวป่าก์ หรรษาพาชิม ของแม่ครัวสองสาว นางสาวนุชนภา เลิศด้วยธรรม และนางสาวอภิชา ชะโรจน์บวร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ไม้ดอกไม้ประดับและสมุนไพรต่างๆ ของนางสาวเมธิรา ถาวรสุขศิริ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ของนางสาวปิยวรรณ อังคณาสกุลเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ว่านหางจระเข้  ของนางสาวธิดา ตั้งประเสริฐสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มองตัวเรา ของทีมงานม.4-ม.5 ปี 2543 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

คุณก็เป็นหนุ่มเท่ห์ สาวมั่น ได้ไม่ยากหรอก โดยกลุ่ม Cheese ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2543 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2547

เรื่องน่ารู้ ศูนย์รวมอาหารและการบำรุงสุขภาพ โดยนางสาวจินดาพรรณ์  กรองทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-2543 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

การถนอมผลไม้ จัดทำโดยนางสาวนภารัตน์ คงศิริขันธ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-2543 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

  แม่บ้านบนจอ  จัดทำโดยนางสาวยุวดี ชูราศรี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-2543 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

 

ดาราศาสตร์และอวกาศ โดยครูวาสนา สุภาภรณ์ โรงเรียนบ้านชำโสม จันทบุรี

จักรยานทางไกล โดยครูโกเมศ กุลอุดมโภคากุล โรงเรียนบุญสมวิทยา จันทบุรี

การศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยครูบุญธรรม กังเจริญ สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 5 ชลบุรี

การท่องเที่ยว โดยครูเบญจมาส อุทกศิริ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สมุทรปราการ

การปลูกผักกระเฉด โดยครูอำมรา สุขมีทรัพย์ โรงเรียนวัดหนองปรือ สมุทรปราการ

วัฒนธรรมอยุธยา โดยครูมาลัย เสนีชัย โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ

สาระการเรียนรู้รายตำบล โดยครูสมเจตน์ ศรีนรเศรษฐ์ โรงเรียนชุมฃนวัดบ้านระกาศ สมุทรปราการ

วันสำคัญเดือนมกราคม ความรู้ทั่วไป สำหรับทุกคนและทุกช่วงชั้น โดยครูนิตยา อำไพวรรณ โรงเรียนอนุบาลบางคนที สมุทรสงคราม

ประเพณีตัดเปีย ความรู้ทั่วไป สำหรับทุกคนและทุกช่วงชั้น โดยครูนิตยา อำไพวรรณ โรงเรียนอนุบาลบางคนที สมุทรสงคราม

กระยาสารทบ้านเรา ความรู้เรื่องประเพณีสารทไทย สำหรับทุกช่วงชั้น โดยครูนิตยา อำไพวรรณ โรงเรียนอนุบาลบางคนที สมุทรสงคราม

โฮมสเตย์ โดยครูสุพิศ สินธุมาศ โรงเรียนวัดบางพลับ(สุนทรานุกูล) สมุทรสงคราม

แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยครูกฤษณะ กอสนาน โรงเรียนวัดตะโหนดราย สมุทรสงคราม

ในหลวงกับการศึกษาไทย จัดทำโดยคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

ชักเย่อ ของครูเสมา ศิริอำพันธ์ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ราชบุรี

เทศกาลที่น่ารู้ของชาวตะวันตก วิชาภาษาอังกฤษ ทุกช่วงชั้น ของครูวราภรณ์ ศรีมุล โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา หนองคาย

การพัฒนาแบบยั่งยืน ความรู้สำหรับทุกคน ของพระพบโชค มาไพศาลกิจ วัดร่องธาร เชียงราย

อยู่อย่างไรก็มีความสุข สำหรับทุกคนที่อยากมีความสุข ของครูสัญญา สุขพิศาล โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  ราชบุรี

แผนที่และตราประจำจังหวัดราชบุรี ของครูควนคนึง เสาม่วง โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ราชบุรี

ปลาสวยงาม วิชาเกษตรกรรม ของครูบุญชู และด.ญ. บุญจิรา  สังวาลวงศ์ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ราชบุรี

งานแนะแนว ทุกระดับชั้น ของ ครูจุฑารส ตันวงศ์วาล โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

เรียนม.4 แผนไหนดี ทุกระดับชั้น ของครูจุฑารส ตันวงศ์วาล โรงเรียนศึกษานารี  กรุงเทพมหานคร

พลังงานกับชีวิต  สำหรับชั้น นักเรียนทั่วไป ของครูสิทธิชัย  ไตรโยธี โรงเรียนบ้านนาจาร  สกลนคร.

ประเพณีท้องถิ่นของชาวสกลนคร ของครูนิเวศน์ เสมอพิทักษ์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล สกลนคร

หนอนนก สำหรับชั้นักเรียนทั่วไป ของครูเฉลิม วัชระ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

การจัดสวน ทุกช่วงชั้น ของครูอนุพูล เทศารินทร์ โรงเรียนเซกา หนองคาย

เครือข่ายสารสนเทศดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน  สำหรับชั้น ทุกระดับชั้น ผู้จัดทำ นำมาจาก CD-Rom ดังนั้นเวลาเลือกให้เลือกจาก CD-rom

วัดแวว สำหรับชั้น ป.4 -ม.6 ของครูปรีชา จันเปล่ง  โรงเรียนพรหมานุสรณ์  เพชรบุรี

ห้องสมุดในฝัน เล่าจากประสบการณ์ตรงของครูชำนวญ ม่วงศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม พะเยา

การเลี้ยงปลากัด ของครูวัฒนา มุลกุณี โรงเรียนเขาย้อยวิทยา เพชรบุรี

สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ศูนย์เทคโนทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน

มาฝึกลูกเสือกันเถอะ ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครูอภัสรา อรูนมณี โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)  เพชรบุรี

ความรู้หนูๆอนุบาล ของครูเดือนฉาย สว่างแสง - ครูประเวช สว่างแสง

 

 

ยังไม่มีข้อมูล