ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2543 มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว

กดแป้น Ctrl+F5 ใหม่ทุกครั้ง เพราะปรับปรุงข้อมูลทุกวัน
ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อ
 

จักวาลและอวกาศ ของนางสาวพีรยา รุ่งทรัพย์พาณิชย์ และนางสาวสมหญิง แซ่เล้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ประวัติและผลงานที่น่าสนใจของนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก ของนางสาวอารีรัตน์ รุ่งสิริเมธากุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ร่างกายของเรา ของนางสาวภัทริญา นึกสมหวัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 

เมฆและชนิดของเมฆ สาระวิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 ของครูสุทธิรัตน์  ศรีสงคราม  โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม หนองคาย

เครือข่ายสารสนเทศดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน  สำหรับชั้น ทุกระดับชั้น ผู้จัดทำ นำมาจาก CD-Rom ดังนั้นเวลาเลือกให้เลือกจาก CD-rom

สิ่งลี้ลับในเอกภพ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ของครูอภิชาติ พงษ์ภู่ โรงเรียนบ้านวังพร้าว พิจิตร

ระบบสุริยะจักรวาล  วิชาวิทยาศาสตร์ ของครูสุวิชา ปู่ซึ้ง โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี พิษณุโลก

สัตว์ท้องถิ่น ประถมศึกษาปีที่ 1 ของครูประภาส มณีขัติย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน เชียงราย

เรื่องของนัยน์ตา ของครูยุวดี ปั้นนพศรี โรงเรียนลับแลพิทยาคม อุตรดิตถ์

ไฟฟ้าน่ารู้ ของครูบุบผา บูรณสรรพสิทธ โรงเรียนวัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์ ฉะเชิงเทรา

 

 

 ยังไม่มีข้อมูล