ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2543 มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว

กดแป้น Ctrl+F5 ใหม่ทุกครั้ง เพราะปรับปรุงข้อมูลทุกวัน
ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อ
 

 

 ยังไม่มีข้อมูล

 

รูปเรขาคณิตสองมิติ คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษา ของครูอรพรรณ อินทโชติ โรงเรียนวัดบางน้อย สมุทรสงคราม

จำนวนนับ 1 ถึง 10 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของครูชีวิน ศรียา โรงเรียนบ้านเมืองชุม  เชียงราย

คณิตกับศิลปะ ของครูพินิจ แสงอรุณ  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

 

 

 ยังไม่มีข้อมูล